REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
Klasa: 021-04/08-01/12
Urbroj: 2163/1-01/4-08-1
Pazin, 22. siječnja 2008.  

ČLANOVIMA KLUBA HDZ-a 

Predmet: Poziv na sjednicu Kluba vijećnika HDZ-a  

Sazivam Klub vijećnika Hrvatske demokratske zajednice   

za ponedjeljak, 4. veljače 2008. godine
s početkom u 16,00 sati
u prostorijama Istarske županije u Pazinu, Dršćevka 3

prije 37. sjednice Županijske skupštine Istarske županije, kako bi se ukratko raspravljalo o dnevnom redu. 

Predsjednik Kluba HDZ-a
Marino Roce, v.r.