REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
Klasa: 021-04/08-01/13
Urbroj: 2163/1-01/4-08-1
Pazin, 22. siječnja 2008. 

ČLANOVIMA KLUBA ISDF-a 

Predmet: Poziv na sjednicu Kluba vijećnika ISDF-a

Sazivam Klub vijećnika ISDF-a

za ponedjeljak, 4. veljače 2008. godine
s početkom u 16,00 sati
u Maloj sali za sastanke Spomen doma u Pazinu,

prije 37. sjednice Županijske skupštine Istarske županije, kako bi se ukratko raspravljalo o dnevnom redu. 

Predsjednik Kluba ISDF-a
Oriano Bulić, v.r.