11. sjednica Županijske skupštine Istarske županije

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Pazin, Dršćevka 3, p.p. 40
tel. 052/600-160, fax. 052/622-906
e-mail: skupst.objava@istra-istria.hr
KLASA: 021-04/10-01/38
URBROJ: 2163/1-01/4-10-1
Pazin, 26. travnja 2010.

VIJEĆNICIMA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
ISTARSKE ŽUPANIJE

Na temelju članka 58. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije", br. 10/09) i čl. 110. Poslovnika Županijske skupštine Istarske županije ("Službene novine Istarske županije", br.14/09)

SAZIVAM
11. sjednicu Županijske skupštine Istarske županije

u ponedjeljak, 10. svibnja 2010. godine,
s početkom u 17,00 sati,u Maloj koncertnoj dvorani
Spomen doma u Pazinu

Za sjednicu predlažem slijedeći

DNEVNI  RED


 1. a. Verifikacija skraćenog zapisnika sa 9. sjednice Županijske skupštine Istarske županije,
  b. Verifikacija skraćenog zapisnika sa 10. svečane sjednice Županijske skupštine Istarske županije,
 2. Pitanja vijećnika, prijedlozi i informacije,

 3. a. Prijedlog Godišnjeg obračuna Proračuna Istarske županije za 2009. godinu,
  b. Prijedlog Godišnjeg obračuna Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre za 2009. godinu,
 4. Izvješće o radu Župana u 2009. godini,
 5. Prijedlog Zaključka o davanju prethodnog pozitivnog mišljenja za razrješenje i imenovanje načelnika Policijske uprave istarske,
 6. Prijedlog Godišnjeg obračuna plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2009. godinu Županijske uprave za ceste Istarske županije,
 7. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o provedbi Plana za zdravlje građana Istarske županije za 2008. i 2009. godinu,
 8. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Operativnog plana aktivnosti Plana za zdravlje građana Istarske županije za 2010. godinu,
 9. Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za davanje koncesije za izgradnju plinskog distribucijskog sustava za područje sjeverne Istre, a koja koncesija uključuje i distribuciju plina na tom distribucijskom sustavu,
 10. Prijedlog Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Istarske županije,
 11. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre za 2009. godinu,
 12. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih i srednjih škola Istarske županije za 2010. godinu,
 13. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Županijskog savjeta mladih Istarske županije,
 14. Prijedlog Rješenja o imenovanju Natječajnog povjerenstva za izbor ravnatelja Muzeja suvremene umjetnosti - Museo d'arte contemporanea dell'Istria,
 15. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Stožera zaštite i spašavanja Istarske županije,
 16. Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za 2010. godinu,
 17. Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija srednjih škola i učeničkih domova za 2010. godinu,
 18.  
  a. Prijedlog Rješenja o razrješenju člana Školskog odbora Medicinske škole Pula,
  b. Prijedlog Rješenja o imenovanju člana Školskog Odbora Medicinske škole Pula,
 19.  
  a. Prijedlog Rješenja o razrješenju članova Školskog odbora Industrijsko - obrtničke škole Pula,
  b. Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Školskog odbora Industrijsko - obrtničke škole Pula,
 20.  
  a. Prijedlog Rješenja o razrješenju članice Školskog odbora Talijanske srednje škole Dante Alighieri Pula - Scuola Media Superiore Italiana Dante Alighieri Pola,
  b. Prijedlog Rješenja o razrješenju članice Školskog odbora Talijanske srednje škole Dante Alighieri Pula - Scuola Media Superiore Italiana Dante Alighieri Pola
 21.  
  a. Prijedlog Rješenja o razrješenju člana Domskog odbora Učeničkog doma Pula
  b. Prijedlog Rješenja o imenovanju članice Domskog odbora Učeničkog doma Pula,
 22.  
  a. Prijedlog Rješenja o razrješenju člana Školskog Odbora OŠ Divšići,
  b. Prijedlog Rješenja o imenovanju članice Školskog odbora OŠ Divšići,
 23.  
  a. Prijedlog Rješenja o razrješenju člana Školskog odbora OŠ Marčana,
  b. Prijedlog Rješenja o imenovanju člana Školskog odbora OŠ Marčana,


Molimo Vas da se pozivu odazovete, a eventualnu spriječenost opravdate na telefon Stručne službe Skupštine Istarske županije, broj 052/600-160. 

Predsjednik Županijske skupštine
Istarske županije

Dino Kozlevac, v.r.