18. sjednica Županijske skupštine Istarske županije

REPUBLIKA HRVATSKA 
ISTARSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština
Pazin, Dršćevka 3, p.p. 40
tel. 052/600-160,
fax. 052/622-906
e-mail: skupst.objava@istra-istria.hr
KLASA: 021-04/11-01/04
URBROJ: 2163/1-01/4-11-1
Pazin, 7. veljače 2011.

VIJEĆNICIMA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
ISTARSKE ŽUPANIJE

Na temelju članka 58. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije", br. 10/09) i čl. 110. Poslovnika Županijske skupštine Istarske županije ("Službene novine Istarske županije", br.14/09)

SAZIVAM
18. sjednicu Županijske skupštine Istarske županije 

u ponedjeljak, 21. veljače 2011. godine,
s početkom u 17,00 sati, u Maloj koncertnoj
dvorani Spomen doma u Pazinu

Za sjednicu predlažem slijedeći

DNEVNI   RED

 1. Verifikacija skraćenog zapisnika sa 17. Sjednice Županijske skupštine Istarske županije,
 2. Pitanja vijećnika prijedlozi i informacije,
 3. Prijedlog Odluke o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana Istarske županije,
 4. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o kakvoći mora na morskim plažama u Istarskoj županiji u 2010. godini,

 5. a) Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta OŠ Jure Filipovića Barban
  b) Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta OŠ Vladimira Nazora, Krnica,
  c) Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta OŠ Jože Šurana, Višnjan,
  d) Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta OŠ Joakima Rakovca, Sv. Lovreč Pazenatički,
  e) Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta OŠ Juršići, Juršići
  f) Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta TOŠ Buje - SEI Buie,
  g) Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta OŠ Marčana, Marčana,
  h) Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta OŠ Vodnjan - SE Dignano,
  i) Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta OŠ Svetvinčenat, Svetvinčenat,
  j) Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta OŠ Divšići, Divšići,
  k) Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta OŠ Mate Balota Buje
  l) Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta OŠ Milana Šorge, Oprtalj,
  m) Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta OŠ Vladimira Gortana, Žminj,
  n) Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta OŠ Fažana, Fažana,
  o) Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta OŠ Petra Studenca, Kanfanar,
  p) Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta OŠ TOŠ Novigrad - SEI Cittanova,
  q) Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta OŠ - SE "Rivarela" Novigrad - Cittanova,
  r) Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta OŠ Tar - Vabriga - SE Torre - Abrega,
  s) Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta OŠ "Vazmoslav Gržalja" Buzet,
  t) Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta OŠ Ivana Batelića, Raša
  u) Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta OŠ Vladimira Nazora, Vrsar,
  v) Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta OŠ Ivana Gorana Kovačića, Čepić,
  w) Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta OŠ Vladimira Nazora, Potpićan,
  x) Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta OŠ Vitomira Široje Paje, Nedešćina,
  y) Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta OŠ dr. Mate Demarina, Medulin,

 6. a) Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta SŠ Vladimira Gortana Buje,
  b) Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta TSŠ-SMSI Leonardo da Vinci Buje - Buie
  c) Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Gospodarske škole Buje,
  d) Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta SŠ Buzet
  e) Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta SŠ Mate Blažine Labin,
  f) Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Gimnazije i strukovne škole Pazin,
  g) Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta SŠ Mate Balote Poreč,
  h) Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Turističko - ugostiteljske škole Antona Štifanića, Poreč,
  i) Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Škole za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu Pula,
  j) Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Gimnazije Pula,
  k) Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Industrijsko - obrtničke škole Pula,
  l) Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Glazbene škole Ivana Matetića Ronjgova Pula,
  m) Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Škole primijenjenih umjetnosti i dizajna Pula,
  n) Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta TSŠ - SMSI Dante Alighieri Pula - Pola,
  o) Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Ekonomske škole Pula,
  p) Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Medicinske škole Pula,
  q) Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Tehničke škole Pula
  r) Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Strukovne škole Pula,
  s) Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Učeničkog doma Pula,
  t) Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta TSŠ - SMSI Rovinj - Rovigno,
  u) Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Strukovne škole Eugena Kumičića Rovinj,
  v) Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta SŠ Zvane Črnje Rovinj.
 7. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na odluku Upravnog vijeća Opće bolnice Pula kojom se daje prostor na korištenje Zavodu za hitnu medicinu Istarske županije
 8. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku školskog odbora Talijanske srednje škole Dante Alighieri Pula - Scuola media superiore italiana Dante Alighieri Pola o sklapanju Ugovora o objedinjavanju katastarskih čestica,
 9. Prijedlog Odluke o promjeni naziva Osnovne škole Milana Šorge  Oprtalj,
 10. Prijedlog Odluke o promjeni naziva Talijanske osnovne škole - Scuola elementare italiana Buje - Buie,
 11. Prijedlog Rješenja o imenovanju Predsjednice i članova/članica  Savjeta za zdravlje Istarske županije
 12. Prijedlog Rješenja o imenovanju privremene ravnateljice Zavoda za hitnu medicinu Istarske županije - Istituto per la medicina d'urgenza della Regione Istriana

 13. a) Prijedlog Odluke o razrješenju Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata na području Istarske županije
  b) Prijedlog Odluke o imenovanju Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata na području Istarske županije,

 14. a) Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika Upravnog vijeća Lučke uprave Umag - Novigrad,
  b) Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika Upravnog vijeća Lučke uprave Umag - Novigrad,

 15. a) Prijedlog Rješenja o razrješenju člana Upravnog vijeća Lučke uprave Rovinj,
  b) Prijedlog Rješenja o imenovanju člana Upravnog vijeća Lučke uprave Rovinj,

 16. a) Prijedlog Rješenja o razrješenju članova Stožera zaštite i spašavanja Istarske županije,
  b) Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Stožera zaštite i spašavanja Istarske županije.

Molimo Vas da se pozivu odazovete, a eventualnu spriječenost opravdate na telefon Stručne službe Skupštine Istarske županije, broj 052/600-160.

Predsjednik Županijske skupštine
Istarske županije
Dino Kozlevac, v.r.