14. sjednica Skupštine Istarske županije

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
SKUPŠTINA
Pazin, Dršćevka 3, p.p. 40
tel. 052/351-667, fax. 052/351-686
e-mail: melita.ferencic@istra-istria.hr
KLASA: 021-04/14-01/66
URBROJ: 2163/1-01/4-14-1
Pazin, 28. kolovoza 2014.

VIJEĆNICIMA SKUPŠTINE
ISTARSKE ŽUPANIJE

Na temelju članka 58. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije", br. 10/09 i 4/13) i čl. 110. Poslovnika Županijske skupštine Istarske županije ("Službene novine Istarske županije", br.14/09 i 4/13)

SAZIVAM
14. sjednicu Skupštine Istarske županije

u četvrtak, 11. rujna 2014. godine,
s početkom u 17,00 sati, u Maloj koncertnoj
dvorani Spomen doma u Pazinu


Za sjednicu predlažem slijedeći

DNEVNI RED 

 1. Verifikacija zapisnika s 13. sjednice Skupštine Istarske županije,
 2. Pitanja vijećnika, prijedlozi i informacije,
 3.  
  a. Prijedlog Odluke o stavljanju mandata vijećnika Skupštine Istarske županije u mirovanje,
  b. Prijedlog Rješenja o verifikaciji mandata vijećnika Skupštine Istarske županije
  c. Svečana prisega vijećnika Skupštine Istarske županije,
 4. Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Istarske županije za 2014. godinu,
 5. Izvješće o radu Župana Istarske županije za razdoblje 1. 01. do 30. 06. 2014. godine,
 6. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana ŽUC-a za period od 1.01. do 30.06. 2014. g.,
 7. Prijedlog Izmjene Programa javnih potreba u Tehničkoj kulturi Istarske županije za 2014. godinu,
 8. Prijedlog Zaključka o davanju podrške projektu kandidature Grada Pule za Europsku prijestolnicu kulture 2020.,
 9. Prijedlog Odluke o osnivanju Savjeta mladih Istarske županije,
 10. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Sporazuma radi izgradnje kružnog raskrižja na ŽC 5002 i ulice Županije Somogy u Poreču,
 11. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Odluku o utvrđivanju prijedloga Statuta Politehnike Pula - Visoke tehničko - poslovne škole s pravom javnosti,
 12. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Industrijsko-obrtničke škole Pula,
 13. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole Petra Studenca Kanfanar,
 14. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti Srednjoj školi Mate Blažine Labin za otuđenje nekretnina i prijenosu vlasništva nad istima u korist Grada Labina,
 15. Prijedlog Odluke o davanju na korištenje Glazbenoj školi Ivana Matetića - Ronjgova Pula prostora tzv. "Žute škole" u Puli,
 16. Prijedlog Odluke o promjeni sjedišta Industrijsko-obrtničke škole Pula,
 17. Prijedlog Odluke o sklapanju ugovora o osnivanju prava služnosti radi izgradnje, postavljanja i održavanja kanalizacije fekalnih voda Borika i Bolničkog naselja u Rovinju,
 18. Izvješće o obavljenoj reviziji Istarske županije za 2013. godinu,
 19.  
  a.Prijedlog Odluke o poništenju Natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Muzeja suvremene umjetnosti - Museo d'arte contemporanea dell'Istria,
  b. Prijedlog Zaključka o imenovanju Natječajnog povjerenstva za provođenje javnog natječaja za imenovanje ravnatelja/ice Muzeja suvremene umjetnosti - Museo d'arte contemporanea dell'Istria u Puli,
  c.Prijedlog Rješenja o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Muzeja suvremene umjetnosti - Museo d'arte contemporanea dell'Istria u Puli,
 20. Prijedlog Rješenja o imenovanju Predsjednika i članova /članica Savjeta za zdravlje Istarske županije.

Molimo Vas da se pozivu odazovete, a eventualnu spriječenost opravdate na telefon Stručne službe Skupštine Istarske županije, broj 052/351-662 ili 052/351-667 ili na e-mail: melita.ferencic@istra-istria.hr .

Predsjednik 

Valter Drandić, v.r.