2. sjednica Skupštine Istarske županije

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
SKUPŠTINA
Pazin, Dršćevka 3, p.p. 40
tel. 052/600-160, fax. 052/622-906
e-mail: melita.ferencic@istra-istria.hr
KLASA: 021-04/13-01/61
URBROJ: 2163/1-01/4-13-1
Pazin, 20. lipnja 2013.

VIJEĆNICIMA SKUPŠTINE
ISTARSKE ŽUPANIJE

Na temelju članka 58. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije", br. 10/09 i 4/13) i čl. 110. Poslovnika Županijske skupštine Istarske županije ("Službene novine Istarske županije", br.14/09 i 4/13)

SAZIVAM
2. sjednicu Skupštine Istarske županije

u četvrtak, 27. lipnja 2013. godine,
s početkom u 17,00 sati, u Maloj koncertnoj
dvorani Spomen doma u Pazinu


Za sjednicu predlažem slijedeći

DNEVNI RED


 1. a. Verifikacija skraćenog zapisnika sa 42. sjednice Skupštine Istarske
  županije,
  b. Verifikacija skraćenog zapisnika sa 43. sjednice Skupštine Istarske
  županije
  c. Verifikacija skraćenog zapisnika sa 44. svečane sjednice Skupštine
  Istarske županije
  d. Verifikacija zapisnika sa 1. konstituirajuće sjednice Skupštine Istarske
  županije
 2. Pitanja vijećnika, prijedlozi i informacije

 3. a. Prijedlog Odluke o stavljanju mandata u mirovanje iz osobnih razloga
  b. Rješenje o verifikaciji mandata člana Skupštine Istarske županije
  c. Svečana prisega vijećnika Skupštine Istarske županije
 4. Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Istarske županije za 2012. godinu
 5. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Prijedlog godišnjeg izvještaja financijskog plana Županijske uprave za ceste Istarske županije za 2012. godinu,
 6. Prijedlog Odluke o produljenju rokova provedbe mjera za unaprjeđenje
  poljoprivredne proizvodnje i Strateškog programa ruralnog razvoja Istarske županije 2008. do 2013. godine za period do kraja 2015. godine,
 7. Prijedlog Zaključka o djelomičnom udruživanju sredstava za nabavu
  proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u osnovnim i srednjim školama Istarske županije za 2013. godinu
 8. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o prihvaćanju proizvedene
  dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih i srednjih škola Istarske županije za 2013. godinu
 9. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Odluku Školskog odbora Škole za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu, Pula i Odluku Školskog odbora Strukovne škole, Pula
 10. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na odluku Školskog odbora o prodaji stana u vlasništvu Industrijsko - obrtničke škole, Pula
 11. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka iz proračuna Istarske županije za razdoblje 17. lipnja - 31. prosinca 2013. godine

 12. a. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Etnografskog muzeja
  Istre - Museo Etnografico dell'Istria za 2012, godinu
  b.Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Povijesnog i
  pomorskog muzeja Istre - Museo storico navale dell'Istria za 2012.
  godinu
  c. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Muzeja suvremene
  umjetnosti Istre - Museo d'arte contemporanea dell'Istra za 2102.
  godinu
 13. Prijedlog Rješenja o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Istarske županije

Molimo Vas da se pozivu odazovete, a eventualnu spriječenost opravdate na telefon Stručne službe Skupštine Istarske županije, broj 052/600-160.

Predsjednik 

Valter Drandić, v.r.