22. sjednica Skupštine Istarske županije

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
SKUPŠTINA
Pazin, Dršćevka 3, p.p. 40
tel. 052/351-667, fax. 052/351-686
e-mail: melita.ferencic@istra-istria.hr
KLASA: 021-04/15-01/33
URBROJ: 2163/1-01/4-15-1
Pazin, 18. svibnja 2015.

VIJEĆNICIMA SKUPŠTINE
ISTARSKE ŽUPANIJE

Na temelju članka 58. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije", br. 10/09 i 4/13) i čl. 110. Poslovnika Županijske skupštine Istarske županije ("Službene novine Istarske županije", br.14/09 i 4/13)

SAZIVAM
22. sjednicu Skupštine Istarske županije

u ponedjeljak, 1. lipnja 2015. godine,
s početkom u 10,00 sati, u dvorani ISTRA
Spomen doma u Pazinu


Za sjednicu predlažem slijedeći

DNEVNI RED 

 1.  
  a. Verifikacija zapisnika sa 20. sjednice Skupštine Istarske županije,
  b. Verifikacija zapisnika sa 21. sjednice Skupštine Istarske županije
 2. Pitanja vijećnika, prijedlozi i informacije
 3.  
  a. Rješenje o verifikaciji mandata člana Skupštine Istarske županije
  b. Svečana prisega vijećnika Skupštine Istarske županije
 4.  
  a) Prve Izmjene i dopune Proračuna Istarske županije za 2015. godinu,
  b) Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Istarske županije za 2015. godinu,
 5. Prijedlog Izmjena programa javnih potreba u sportu Istarske županije za 2015. godinu,
 6. Prijedlog Zaključaka o davanju suglasnosti na Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana Županijske uprave za ceste Istarske županije za 2014.  godinu,
 7. Prijedlog Odluke o povjeravanju ovlaštenja Općini Funtana za davanje koncesija na pomorskom dobru,
 8. Prijedlog Odluke o dopunama Odluke o osnivanju Lučke uprave Rovinj,
 9. Prijedlog Rješenja o imenovanju Stručnog povjerenstva za koncesije na pomorskom dobru u Istarskoj županiji,
 10.  
  a. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na osnivanje prava građenja nad nekretninama,
  b. Prijedlog Odluke o stjecanju prava građenja nad nekretninama,
  c.Prijedlog Odluke o uspostavi prava građenja,
 11.  
  a.Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Osnovne škole Fažana,
  b.Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Osnovne škole Vodnjan - Scuola elementare Dignano,
  c. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Osnovne škole dr. Mate Demarina,
  d. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o utvrđivanju Prijedloga Statuta Osnovne škole Vladimira Nazora Potpićan,
 12.  
  a. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Škole za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu,
  b. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Ekonomske škole Pula,
  c. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Gospodarske škole Istituto professionale, Buje, Školski brijeg 1,
  d. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Srednje škole Mate Balote,
  e.Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Industrijsko-obrtničke škole Pula,
  f. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Srednje škole "Vladimir Gortan"- Scuola media superiore "Vladimir Gortan,
  g.Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Turističko-ugostiteljske škole Antona Štifanića Poreč,
  h. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Strukovne škole Eugena Kumičića Rovinj - Scuola di formazione professionale Eugen Kumičić Rovigno,
  i.Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Srednje škole Mate Blažine Labin,
  j. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Gimnazije i strukovne škole Jurja Dobrile Pazin,
  k. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Srednje škole Buzet,
  l.Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Talijanske srednje škole Dante Alighieri Pula - Scuola Media Superiore Italiana Dante Alighieri Pola,
 13. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Doma za starije i nemoćne osobe "Alfredo Štiglić" Pula,
 14. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Statutarnu odluku o izmjenama i dopunama Statuta IKA-e - Istarske kulturne agencije - Agenzia culturale Istriana,
 15. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o   izmjeni i dopuni djelatnosti Politehnike Pula - Visoke tehničko-poslovne škole s pravom javnosti,
 16. Izvješće o radu Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre za 2014. godinu,
 17. Izvješće o radu Zaklade za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva
 18. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o radu Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata Istarske županije za 2014. godinu,
 19. Prijedlog Odluke o naknadama članovima/članicama Povjerenstva za ravnopravnost spolova Istarske županije,
 20. Prijedlog Rješenja o razrješenju člana Komisije za izbor i imenovanja, te imenovanje novog člana
 21. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika Odbora za gospodarstvo i imenovanje novog predsjednika
 22. Prijedlog Rješenja o izmjenama i dopunama Rješenja o imenovanju mrtvozornika na području Istarske županije
 23.  
  a.Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o godišnjim troškovima školovanja za školsku godinu 2015./16. Srednje škole "Vladimir Gortan" Scuola media superiore "Vladimir Gotan"
  b.Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o godišnjim troškovima školovanja za školsku godinu 2015./16. Talijanske srednje škole-Scuola media superiore italiana "Leonardo da Vinci" Buje-Buie
  c. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o godišnjim troškovima školovanja za školsku godinu 2015./16. Srednje škole Buzet
  d.Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o godišnjim troškovima školovanja za školsku godinu 2015./16. Srednje škole Mate Blažine Labin
  e. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o godišnjim troškovima školovanja za školsku godinu 2015./16. Turističko-ugostiteljske škole Antona Štifanića Poreč
  f.Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o godišnjim troškovima školovanja za školsku godinu 2015./16. Škole za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu
  g. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o godišnjim troškovima školovanja za školsku godinu 2015./16. Gimnazije Pula
  h.Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o godišnjim troškovima školovanja za školsku godinu 2015./16. Industrijsko-obrtničke škole Pula
  i.Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o godišnjim troškovima školovanja za školsku godinu 2015./16. Škole primijenjenih umjetnosti i dizajna Pula
  j. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o godišnjim troškovima školovanja za školsku godinu 2015./16. Talijanske srednje škole Dante Alighieri Pula, Scuola media superiore italiana Dante Alighieri Pola
  k.Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o godišnjim troškovima školovanja za školsku godinu 2015./16. Ekonomske škole Pula
  l. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o godišnjim troškovima školovanja za školsku godinu 2015./16. Medicinske škole Pula
  m. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o godišnjim troškovima školovanja za školsku godinu 2015./16. Tehničke škole Pula
  n.Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o godišnjim troškovima školovanja za školsku godinu 2015./16. Strukovne škola Pula
  o. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o godišnjim troškovima školovanja za školsku godinu 2015./16. Glazbene škole Ivana Matetića - Ronjgova Pula
  p.Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o godišnjim troškovima školovanja za školsku godinu 2015./16. Talijanske srednje škole-Scuola media superiore italiana Rovinj-Rovigno
  q. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o godišnjim troškovima školovanja za školsku godinu 2015./16. Srednje škole Zvane Črnje Rovinj
  r. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o godišnjim troškovima školovanja za školsku godinu 2015./16. Strukovne škole Eugena Kumičića Rovinj- Scuola di formazione professionale Eugen Kumičić Rovigno
  s.Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o godišnjim troškovima školovanja za školsku godinu 2015./16. Gospodarske škole istituto professionale
  t.Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o godišnjim troškovima školovanja za školsku godinu 2015./16. Gimnazije i strukovne škole Jurja Dobrile Pazin
  u. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o godišnjim troškovima školovanja za školsku godinu 2015./16. Srednje škole Mate Balote.

Molimo Vas da se pozivu odazovete, a eventualnu spriječenost opravdate na telefon Stručne službe Skupštine Istarske županije, broj 052/351-662 ili 052/351-667 ili na e-mail: melita.ferencic@istra-istria.hr .

Predsjednik 

Valter Drandić, v.r.