30. sjednica Skupštine Istarske županije

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
SKUPŠTINA
Pazin, Dršćevka 3, p.p. 40
tel. 052/351-667, fax. 052/351-686
e-mail: melita.ferencic@istra-istria.hr
KLASA: 021-04/16-01/15
URBROJ: 2163/1-01/4-16-1
Pazin, 11. svibnja 2016.

VIJEĆNICIMA SKUPŠTINE
ISTARSKE ŽUPANIJE

Na temelju članka 58. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije", br. 10/09 i 4/13) i čl. 110. Poslovnika Županijske skupštine Istarske županije ("Službene novine Istarske županije", br.14/09 i 4/13)

SAZIVAM
30. sjednicu Skupštine Istarske županije

u ponedjeljak, 23. svibnja 2016. godine,
s početkom u 10,00 sati, u dvorani ISTRA
Spomen doma u Pazinu


Za sjednicu predlažem slijedeći

DNEVNI RED

 1.  
  a. Verifikacija zapisnika sa 28. sjednice Skupštine Istarske županije
  b. Verifikacija zapisnika sa 29. svečane sjednice Skupštine Istarske županije
 2. Pitanja vijećnika, prijedlozi i informacije
 3. Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Istarske županije za 2015. godinu,
 4. Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata za 2015. godinu
 5. Izvješće o radu Župana Istarske županije za 2015. godinu
 6. Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana Županijske uprave za ceste Istarske županije za 2015. godinu
 7. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti za zaduživanje Opće bolnice Pula za izgradnju nove Opće bolnice u Puli
 8. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o provedbi Operativnog plana aktivnosti Plana za zdravlje i socijalno blagostanje Istarske županije za 2015. godinu
 9. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu za 2015. godinu i Programa rada za 2016. godinu Županijskog operativnog centra Istarske županije
 10. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi za 2016. godinu
 11. Prijedlog Odluke o zaduživanju Istarske županije za ulaganja u Domove za starije i nemoćne osobe Istarske županije
 12.  
  a. Prijedlog Odluke o provedbenim aktivnostima usmjerenim na stabilizaciju stočarske proizvodnje u Istarskoj županiji
  b. Prijedlog Pravilnika o korištenju sredstava Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre
 13. Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima, načinu financiranja i rasporedu sredstava za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2016. godini
 14. Prijedlog Zaključka o utvrđivanju Popisa prioriteta za raspored sredstava decentraliziranih funkcija u 2016. godini između zdravstvenih ustanova nad kojima Istarska županija ima osnivačka prava
 15. Prijedlog Prvih Izmjena i dopuna Proračuna Istarske županije za 2016. godinu
 16. Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i visini troškova ogrjeva korisnicima zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva u 2016. godini,
 17. Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja domova za starije i nemoćne osobe u 2016. godini
 18. Prijedlog Odluke o raspodjeli financijskih sredstava za sufinanciranje projekata temeljem Javnog natječaja za financiranje projekata iz područja zdravstva i socijalne skrbi u Istarskoj županiji za 2016. godinu
 19. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o produljenju Ugovora o zakupu prava lova lovozakupnicima Zajedničkih lovišta u Istarskoj županiji za razdoblje od 1.4.2016. do 31.3.2026.godine
 20. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća zdravstvene ustanove Istarski domovi zdravlja o prodaji poslovnog prostora Gradu Novigradu
 21. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta zdravstvene ustanove Istarski domovi zdravlja
 22. Prijedlog Odluke o provedbi Programa praćenje kakvoće mora za kupanje na plažama Istarske županije u 2016. godini
 23. Izvješće o radu Zaklade za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva za 2015. godinu
 24.  
  a. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Škole za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu iz Pule
  b. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Škole primijenjenih umjetnosti i dizajna - Pula
  c. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Strukovne škole Pula
  d.Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Industrijsko-obrtničke škole Pula
  e.Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Ekonomske škole Pula,
  f.Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Gospodarske škole Istituto professionale Buje
  g. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Srednje škole "Vladimir Gortan" - Scuola media superiore "Vladimir Gortan"
 25. Prijedlog Rješenja o imenovanju Stručnog povjerenstva za koncesije na pomorskom dobru u Istarskoj županiji
 26. Prijedlog Rješenja o imenovanju predstavnika Istarske županije u Otočno vijeće

Molimo Vas da se pozivu odazovete, a eventualnu spriječenost opravdate na telefon Stručne službe Skupštine Istarske županije, broj 052/351-662 ili 052/351-667 ili na e-mail: melita.ferencic@istra-istria.hr .

Predsjednik 

Valter Drandić, v.r.