31. sjednica Skupštine Istarske županije

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
SKUPŠTINA
Pazin, Dršćevka 3, p.p. 40
tel. 052/351-667, fax. 052/351-686
e-mail: melita.ferencic@istra-istria.hr
KLASA: 021-04/16-01/26
URBROJ: 2163/1-01/4-16-1
Pazin, 31. svibnja 2016.

VIJEĆNICIMA SKUPŠTINE
ISTARSKE ŽUPANIJE

Na temelju članka 58. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije", br. 10/09 i 4/13) i čl. 110. Poslovnika Županijske skupštine Istarske županije ("Službene novine Istarske županije", br.14/09 i 4/13)

SAZIVAM
31. sjednicu Skupštine Istarske županije

u ponedjeljak, 13. lipnja 2016. godine,
s početkom u 10,00 sati, u dvorani ISTRA
Spomen doma u Pazinu


Za sjednicu predlažem slijedeći

DNEVNI RED

  1. Verifikacija zapisnika sa 30. sjednice Skupštine Istarske županije
  2. Pitanja vijećnika, prijedlozi i informacije
  3.  
   a. Prijedlog Odluke o stavljanju mandata u mirovanje iz osobnih razloga
   b. Rješenje o verifikaciji mandata člana Skupštine Istarske županije
   c. Svečana prisega vijećnika Skupštine Istarske županije
  4. Prijedlog Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana Istarske županije
  5. Informacija o učinku sanacijskog postupka na Opću bolnicu Pula
  6. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Tehničke škole Pula
  7. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na prijedlog za imenovanje ravnateljice Zaštitne radionice Tekop Nova Pula

Molimo Vas da se pozivu odazovete, a eventualnu spriječenost opravdate na telefon Stručne službe Skupštine Istarske županije, broj 052/351-662 ili 052/351-667 ili na e-mail: melita.ferencic@istra-istria.hr .

Predsjednik 

Valter Drandić, v.r.