40. sjednica Skupštine Istarske županije

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
SKUPŠTINA
Pazin, Dršćevka 3, p.p. 40
tel. 052/351-667, fax. 052/351-686
e-mail: melita.ferencic@istra-istria.hr
KLASA: 021-04/17-01/35
URBROJ: 2163/1-01/4-17-1
Pazin, 7. travnja 2017.

VIJEĆNICIMA SKUPŠTINE
ISTARSKE ŽUPANIJE

Na temelju članka 58. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije", br. 10/09 i 4/13, 16/16 i 1/17) i čl. 110. Poslovnika Županijske skupštine Istarske županije ("Službene novine Istarske županije", br.14/09 i 4/13)

SAZIVAM
40. sjednicu Skupštine Istarske županije

u utorak, 18. travnja 2017. godine,
s početkom u 10,00 sati, u dvorani ISTRA
Spomen doma u Pazinu


Za sjednicu predlažem sljedeći

DNEVNI RED

  1.  
    a. Verifikacija zapisnika sa 38. sjednice Skupštine Istarske županije
    b. Verifikacija zapisnika sa 39. svečane sjednice Skupštine Istarske županije
  2. Pitanja vijećnika, prijedlozi i informacije
  3. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti za zaduživanje Opće bolnice Pula za izgradnju nove Opće bolnice u Puli
  4. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na sklapanje ugovora o nabavi interventne radiološke angiosale sa stropnim stativom za Opću bolnicu Pula
  5. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na namjeravane nabave Opće bolnice Pula u vrijednosti iznad 1.000,000 kuna
  6. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Istarskih domova zdravlja - Case della salute dell'Istria kojom se prihvaća Ugovor o osnivanju prava građenja u svrhu izgradnje zgrade zdravstvene namjene u Vodnjanu

Molimo Vas da se pozivu odazovete, a eventualnu spriječenost opravdate na telefon Stručne službe Skupštine Istarske županije, broj 052/351-662 ili 052/351-667 ili na e-mail: melita.ferencic@istra-istria.hr .

Predsjednik 

Valter Drandić, v.r.