18. sjednica Skupštine Istarske županije

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
SKUPŠTINA/ASSEMBLEA

KLASA/CLASSE: 024-01/23-01/08
URBROJ/N.PROT: 2163-01/3-23-01
Pazin, 24. srpnja 2023.

VIJEĆNICIMA SKUPŠTINE
ISTARSKE ŽUPANIJE

Temeljem članka 58. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije", br. 10/09, 4/13, 16/16, 1/17, 2/17, 2/18, 10/20, 6/21 i 20/22 – pročišćeni tekst) i čl. 92. i 110. Poslovnika Skupštine Istarske županije ("Službene novine Istarske županije", br. 14/09, 4/13, 10/20, 6/21 i 20/22 – pročišćeni tekst)

SAZIVAM
18. sjednicu Skupštine Istarske županije

u četvrtak, 27. srpnja 2023. godine, s početkom u 10,00 sati
u Spomen domu u Pazinu,
Šetalište pazinske gimnazije 1

Za sjednicu predlažem sljedeći

DNEVNI RED

  1. Informacija o poslovanju TD Kaštijun d.o.o. Pula
  2. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za zaduženje i davanju jamstva trgovačkom društvu Kaštijun d.o.o. Pula

Molimo Vas da se pozivu odazovete, a eventualnu spriječenost opravdate na telefon Stručne službe Skupštine Istarske županije, broj 052/351-662 ili 351-670 ili na email melita.ferencic@istra-istria.hr

Predsjednica
Sandra Ćakić Kuhar