21. sjednica Skupštine Istarske županije

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
SKUPŠTINA/ASSEMBLEA

KLASA/CLASSE: 024-01/23-01/12
URBROJ/N.PROT: 2163-01/3-23-02
Pazin, 10. studenog 2023.
Pisino, 10 novembre 2023

VIJEĆNICIMA SKUPŠTINE ISTARSKE ŽUPANIJE

Temeljem članka 58. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije", br. 10/09, 4/13, 16/16, 1/17, 2/17, 2/18, 10/20, 6/21 i 20/22 – pročišćeni tekst) i čl. 92. i 110. Poslovnika Skupštine Istarske županije ("Službene novine Istarske županije", br. 14/09, 4/13, 10/20, 6/21 i 20/22 – pročišćeni tekst)

SAZIVAM
21. sjednicu Skupštine Istarske županije

u četvrtak, 16. studenog 2023. godine, s početkom u
10,00 sati u Spomen domu u Pazinu, Šetalište
pazinske gimnazije 1

Za sjednicu predlažem sljedeći

DNEVNI RED - dopunjeni

  1. Verifikacija zapisnika s 20. sjednice Skupštine Istarske županije
  2. Pitanja vijećnika, prijedlozi i informacije
  3. Prijedlog Proračuna Istarske županije za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu – I. čitanje
  4. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka iz Proračuna Istarske županije za 2024. godinu 
  5. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu Istarske županije za 2023. godinu
  6. Izvješće o radu Župana Istarske županije za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2023.
  7. Prijedlog Zaključka o prijedlogu nove Mreže javne zdravstvene službe za bolničke djelatnosti i nove Mreže hitne  medicine i sanitetskog prijevoza u Istarskoj županiji s obrazloženjem.


Molimo Vas da se pozivu odazovete, a eventualnu spriječenost opravdate na telefon Stručne službe Skupštine Istarske županije, broj 052/351-662 ili 052/351-670 ili na email melita.ferencic@istra-istria.hr / adeana.fabijancic@istra-istria.hr

Predsjednica
Sandra Ćakić Kuhar