Dvostruki klik za uređivanje
Tap za uređivanje

4. sjednica Skupštine Istarske županije

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
SKUPŠTINA

Pazin, Dršćevka 3, p.p. 40
tel. 052/351-667, fax. 052/351-686
e-mail: skupstina@istra-istria
KLASA: 021-04/21-01/26
URBROJ: 2163/1-01/2-21-02
Pazin, 01. listopada  2021.

VIJEĆNICIMA SKUPŠTINE
ISTARSKE ŽUPANIJE

Temeljem članka 58. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije", br. 10/09, 4/13, 16/16, 1/17, 2/17, 2/18, 30/18 – pročišćeni tekst, 10/20 i 6/21) i čl. 110. Poslovnika Skupštine Istarske županije ("Službene novine Istarske županije", br. 14/09, 4/13, 10/20 i 6/21)

SAZIVAM
4. sjednicu Skupštine Istarske županije

u srijedu, 13. listopada 2021. godine, s početkom u 10,00 sati, 
u dvorani ISTRA, Spomen doma u Pazinu,
Šetalište pazinske gimnazije 1

Za sjednicu predlažem sljedeći

DNEVNI RED

  1. Informacija o Sustavu gospodarenja otpadom na području Istarske županije s posebnim naglaskom na rad Županijskog centra za gospodarenje otpadom Kaštijun s prijedlogom zaključka Skupštine
  2. Prijedlog Zaključaka o provođenju ekološke studije utjecaja ŽCGO Kaštijun na zdravlje mještana i osiguranja uvjeta za  zatvaranje ŽCGO Kaštijun te pronalazak alternativnog rješenja za zbrinjavanje otpada - predlagatelj vijećnik Danijel Ferić
  3. Preporuke za pronalazak lokacije za izgradnju bioplinskog postrojenja za zbrinjavanje biološkog otpada – predlagatelj vijećnik Danijel Ferić
  4. Prijedlog Preporuke za pronalazak lokacije za izgradnju sušione za fekalni mulj - predlagatelj vijećnik Danijel Ferić
  5. Prijedlog PREPORUKE – predlagatelj vijećnik Danijel Ferić
  6. Prijedlog Preporuke za pronalazak lokacije za izgradnju centra za gospodarenje glomaznim otpadom – predlagatelj vijećnik Danijel Ferić
  7. Prijedlog Naputka županu Istarske županije – predlagatelj vijećnik Danijel Ferić
  8. Prijedlog Naputka upravi ŽCGO Kaštijun – predlagatelj vijećnik Danijel Ferić

Prije održavanja sjednice organizirat će se posjet ŽCGO Kaštijun. O terminu posjeta bit ćete naknadno obaviješteni.

Molimo Vas da se pozivu odazovete, a eventualnu spriječenost opravdate na telefon Stručne službe Skupštine Istarske županije, broj 052/351-661 ili 351-670 ili na email vesna.ivancic@istra-istria.hr ili andrea.jelovcic@istra-istria.hr

Predsjednica
Sandra Ćakić Kuhar