Dvostruki klik za uređivanje
Tap za uređivanje

7. sjednica Skupštine Istarske županije

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
SKUPŠTINA

Pazin, Dršćevka 3, p.p. 40
tel. 052/351-667, fax. 052/351-686
e-mail: skupstina@istra-istria.hr
KLASA: 024-01/22-01/03
URBROJ: 2163-01/3-22-01
Pazin, 24. veljače 2022.

VIJEĆNICIMA SKUPŠTINE
ISTARSKE ŽUPANIJE

Temeljem članka 58. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije", br. 10/09, 4/13, 16/16, 1/17, 2/17, 2/18, 30/18 – pročišćeni tekst, 10/20 i 6/21) i čl. 110. Poslovnika Skupštine Istarske županije ("Službene novine Istarske županije", br. 14/09, 4/13, 10/20 i 6/21)

SAZIVAM
7. sjednicu Skupštine Istarske županije

u četvrtak, 10. ožujka 2022. godine, s početkom u 10,00 sati, 
u Spomen domu u Pazinu,
Šetalište pazinske gimnazije 1

Za sjednicu predlažem sljedeći

DNEVNI RED


 1. a) Verifikacija zapisnika s 5. sjednice Skupštine Istarske županije
  b) Verifikacija zapisnika sa 6. sjednice Skupštine Istarske županije
 2. Pitanja vijećnika, prijedlozi i informacije

 3. a) Prijedlog Odluke o stavljanju mandata članice Skupštine Istarske županije u
  mirovanje
  b) Rješenje o verifikaciji mandata vijećnice Skupštine Istarske županije
  c) Svečana prisega članice Skupštine Istarske županije
 4. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka iz Proračuna Istarske županije za 2022. godinu
 5. Prijedlog Odluke o utvrđivanju ulaganja Istarske županije u trgovačko društvo Plinara d.o.o. Pula u svrhu povećanja temeljnog kapitala
 6. Prijedlog Izmjene Programa javnih potreba u školskom sportu Istarske županije za 2022. godinu
 7. Prijedlog Odluke o visini i obvezi plaćanja naknade za navodnjavanje za Sustav javnog navodnjavanja Valtura za 2022. godinu.
 8. Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima, načinu financiranja i rasporedu sredstava za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove za 2022. godinu
 9. Prijedlog Zaključka o utvrđivanju Popisa prioriteta za raspored sredstava decentraliziranih funkcija u 2022. godini između zdravstvenih ustanova nad kojima Istarska županija ima osnivačka prava
 10. Prijedlog Prvih Izmjena i dopuna Proračuna Istarske županije za 2022. godinu
 11. Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb u 2022. godini
 12. Prijedlog Odluke o minimalnih standardima, kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija domova za starije osobe za 2022. godinu
 13. Prijedlog Zaključka o imenovanju Natječajnog povjerenstva za provođenje javnog natječaja za imenovanje ravnatelja/ice Istarske kulturne agencije
 14. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti Vesni Janko Radovan dr. med. za promjenu prostora obavljanja javne zdravstvene službe – djelatnost opća medicina
 15. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Godišnje analiza stanja sustava civilne zaštite za 2021. godinu
 16. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite za 2022 godinu
 17. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu za 2021. godinu Županijskog operativnog centra Istarske županije
 18. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Programa rada za 2022. godinu Županijskog
  operativnog centra

Molimo Vas da se pozivu odazovete, a eventualnu spriječenost opravdate na telefon Stručne službe Skupštine Istarske županije, broj 052/351-662 ili 351-670 ili na email melita.ferencic@istra-istria.hr ili andrea.jelovcic@istra-istria.hr

Predsjednica
Sandra Ćakić Kuhar