Odsjek za zaštitu prirode i okoliša

Obrasci

Uputstvo

1. ZAHTJEV ZA UTVRĐIVANJE UVJETA ZAŠTITE PRIRODE za izradu glavnog projekta, prije pokretanja postupka za izdavanje građevinske dozvole za građenje građevina izvan granica građevinskog područja za koje se prema Zakonu o prostornom uređenju ("Narodne novine", broj 153/13) ne izdaje lokacijska dozvola
(prema članku 81., Zakona o gradnji (NN, 153/13 i 20/17)))

2. ZAHTJEV ZA IZDAVANJE POTVRDE GLAVNOG PROJEKTA prije pokretanja postupka za izdavanje građevinske dozvole za građenje građevina izvan granica građevinskog područja za koje se prema Zakonu o prostornom uređenju  ("Narodne novine", broj 153/13) ne izdaje lokacijska dozvola
(prema člancima 81. i 82., Zakona o gradnji (NN, 153/13 i 20/17)))

3. ZAHTJEV ZA UTVRĐIVANJE UVJETA ZAŠTITE PRIRODE prije pokretanja postupka za izdavanje lokacijske dozvole za zahvat u prostoru izvan granica građevinskog područja za koje se prema Zakonu o prostornom uređenju ("Narodne novine", broj 153/13) izdaje lokacijska dozvola
(prema članku 135, Zakona o prostornom uređenju (NN, 153/13))

4. ZAHTJEV ZA IZDAVANJE POTVRDE GLAVNOG PROJEKTA prije pokretanja postupka za izdavanje građevinske dozvole za građenje građevina izvan granica građevinskog područja za koju se prema Zakonu o prostornom uređenju  ("Narodne novine", broj 153/13) izdaje lokacijska dozvola
(prema člancima 88. i 89., Zakona o gradnji (NN, 153/13 i 20/17)))

5. ZAHTJEV ZA IZDAVANJE POTVRDE da je glavni projekt izrađen u skladu s rješenjem o prihvatljivosti zahvata za okoliš prije pokretanja postupka za izdavanje građevinske dozvole, ako se radi o zahvatu u prostoru za koji se prema propisima kojim se uređuje zaš
(prema članku 108, Zakona o gradnji (NN, 153/13 i 20/17)))

6. ZAHTJEV ZA PRETHODNOM OCJENOM PRIHVATLJIVOSTI zahvata za ekološku mrežu (prema članku 29, stavku 2. Zakona o zaštiti prirode (NN, 80/13))