Stambeno zbrinjavanje na potpomognutim područjima (Oprtalj, Lanišće i Grožnjan) 
Stambeno zbrinjavanje žrtava nasilja u obitelji (područje cijele Istarske županije)

Istarska županija počevši od  1. siječnja 2020. godine sukladno Zakonu o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima ("Narodne novine" broj 106/18, 98/19 i 82/23), provodi postupke:

  • rješavanja predmeta stambenog zbrinjavanja na potpomognutim područjima i rješavanje predmeta stambenog zbrinjavanja žrtvama nasilja u obitelji;
  • rješavanja o statusnim pravima izbjeglica, prognanika i povratnika te o pravu na stambeno zbrinjavanje korisnika stambenog zbrinjavanja sukladno propisima kojima se uređuje status izbjeglica, prognanika i povratnika te potpomognuta područja.

Zahtjev za stambeno zbrinjavanje na potpomognutom području može se sukladno odredbi članka 6. Zakona o područjima posebne državne skrbi ("Narodne novine" br. 86/08., 57/11., 51A/13., 148/13., 76/14., 147/14., 18/15., 106/18.) na području Istarske županije podnijeti samo za područja Oprtalj, Lanišće i Grožnjan.

Zahtjev za stambeno zbrinjavanje žrtava obiteljskog nasilja podnosi se sukladno člancima 1. stavak 4. i članku 45. Zakon o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima ("Narodne novine" br. 106/18., 98/19., 82/23.) na području cijele Istarske županije.

Predložak - povratnici (.doc)
(IT) Predložak - povratnici (.doc)

Obrazac prijave za stambeno zbrinjavanje na potpomognutim područjima (Oprtalj, Lanišće i Grožnjan) (.doc)
(IT) Obrazac prijave za stambeno zbrinjavanje na potpomognutim područjima (Oprtalj, Lanišće i Grožnjan) (.doc)

Obrazac prijave za stambeno zbrinjavanje žrtava nasilja u obitelji (.doc)

Zahtjevi s popunjenim obrascem mogu se poslati na službenu pristupnu točku Istarske županije pisarnica@istra-istria.hr ili poštom na adrese mjesta rada prema mjesnoj nadležnosti (prema lokaciji nekretnine).

Napomena: Obrazac/zahtjev koji se šalje elektroničkom poštom na pristupnu točku pisarnica@istra-istria.hr mora biti potpisan kvalificiranim elektroničkim potpisom sukladno članku 33. Uredbe o uredskom poslovanju ("Narodne novine" br. 75/21.). Ukoliko zahtjev nije potpisan kvalificiranim elektroničkim potpisom, stranka će se pozvati na elektroničko potpisivanje ili vlastoručno potpisivanje predanog zahtjeva/obrasca pred ovim tijelom.

Zahtjevi se mogu vlastoručno potpisani poslati poštom na naznačene adrese ili osobno na:

  1. Pula, Splitska 14 (pisarnica/sjedište Upravnog odjela)
  2. Buje, Istarska ulica 2
  3. Buzet, II. istarske brigade 11,
  4. Labin, Titov trg 11,
  5. Pazin, M.B.Rašana 2/1,
  6. Poreč, Obala M.Tita 4,
  7. Rovinj, Istarska 13 a.        

Prijava za stambeno zbrinjavanje podnosi se u razdoblju od 1. siječnja do 31. siječnja tekuće godine.
Prijava za stambeno zbrinjavanje žrtava nasilja u obitelji podnosi se u svako doba (najduže do dvije godine).
Prijava za trajno stambeno zbrinjavanje žrtava nasilja u obitelji podnosi se u razdoblju od 1. do 31. siječnja tekuće godine.

 

Javni poziv za podnošenje prijava za stambeno zbrinjavanje u 2024. sukladno Zakonu o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima („Narodne novine“ br. 106/18, 98/19, 82/23)

Temeljem članka 14. stavka 1. Zakona o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima („Narodne novine“ br. 106/18, 98/19, 82/23), Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine raspisao je javni poziv za podnošenje prijava za stambeno zbrinjavanje u 2024. godini.

Javni poziv i obrazac možete pročitati i preuzeti na službenim Internet stranicama Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine ovdje:

Zahtjevi na propisanom obrascu zajedno sa prilozima sukladno Javnom pozivu mogu se poslati na službenu pristupnu točku Istarske županije pisarnica@istra-istria.hr ili na adresu Pula, Splitska 14, Upravni odjel za opću upravu i imovinsko pravne poslove i pravnu pomoć, Odsjek za imovinsko – pravne poslove i pravnu pomoć.

Prijava za stambeno zbrinjavanje podnosi se u razdoblju od 1. siječnja do 31. siječnja 2024. 

Za sve informacije, kontakt:
Odsjek za imovinsko pravne poslove i pravnu pomoć, Pula, Splitska 14
Telefon: 052 371 248 ili 052 371 229
e-mail: ivana.resan@istra-istria.hr

Javni poziv za podnošenje prijava za stambeno zbrinjavanje u 2024. sukladno Zakonu o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima („Narodne novine“ br. 106/18, 98/19, 82/23)