Besplatna pravna pomoć i obrasci o besplatnoj pravnoj pomoći

Istarska županija počevši od  1. siječnja 2020. godine provodi postupak odobravanja zahtjeva za korištenjem besplatne pravne pomoći sukladno Zakonu o besplatnoj pravnoj pomoći ("Narodne novine" br. 143/13 i 98/19).
Navedenim se Zakonom građanima slabijeg imovnog stanja omogućuje pristup sudu, upravnim i drugim tijelima s javnim ovlastima, radi ostvarenja određenih prava, na način da troškove u cijelosti ili djelomično snosi Republika Hrvatska, uzimajući u obzir njihov materijalni položaj.

 

Kako se ostvaruje besplatna pravna pomoć?

 

Korištenje besplatne pravne pomoći ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Istarskoj županiji, Upravnom odjelu za opću upravu i imovinsko-pravne poslove.

Uz zahtjev se prilažu potpisane izjave podnositelja zahtjeva i članova njegovog kućanstva o dozvoljavanju uvida u sve imovinske i financijske podatke.
Na zahtjev se ne plaćaju pristojbe.

Obrasci zahtjeva i izjave za ostvarivanje Besplatne pravne pomoći mogu se podići neposredno u Istarskoj županiji u sjedištu u Puli, na adresi Splitska 14 - Pisarnica, te u pisarnicama izvan sjedišta kako slijedi:

  1. Buje, Istarska ulica 2,
  2. Buzet, II. istarske brigade 11,
  3. Labin, Titov trg 11,
  4. Pazin, M.B.Rašana 2/1,
  5. Poreč, Obala M.Tita 4,
  6. Rovinj, Istarska 13 a,
  7. Umag, J.B. Tita 2.

Zahtjevi se mogu poslati na službenu pristupnu točku Istarske županije pisarnica@istra-istria.hr ili na adrese izdvojenih mjesta rada prema mjesnoj nadležnosti.

Obrasci

 

Zahtjev za odobravanje korištenja pravne pomoći (.docx)
Izričita pisana suglasnost (.docx)