Oglasna ploča Istarske županije

Zaključak o imenovanju privremenog zastupnika osobi Giovanni Giorio

Zaključak o imenovanju privremenog zastupnika osobi Giovanni Giorio

Temeljem odredbe članka 34. stavak 3. Zakona o općem upravnom postupku ("Narodne novine" br. 47/09 i 110/21) javno se objavljuje Zaključak o imenovanju privremenog zastupnika osobi Giovanni Giorio, KLASA:UP/I-943-04/22-01/644, URBROJ: 2163-24-02/15-23-06 od 26. …

Zaključak o imenovanju privremenog zastupnika osobi Goran Pleše

Zaključak o imenovanju privremenog zastupnika osobi Goran Pleše

Temeljem odredbe članka 34. stavak 3. Zakona o općem upravnom postupku ("Narodne novine" br. 47/09 i 110/21) javno se objavljuje Zaključak o imenovanju privremenog zastupnika osobi PLEŠE GORAN KLASA:UP/I-943-04/23-01/38, URBROJ: 2163-24-02/15-23-11 od 29. …

Angelo Benussi, pok. Antonio, Rijeka, Kantrida, Zamet, potpuno izvlaštenje

Angelo Benussi, pok. Antonio, Rijeka, Kantrida, Zamet, potpuno izvlaštenje

Istarska županija-Regione Istriana, Upravni odjel za opću upravu i imovinsko-pravne poslove, Odsjek za imovinsko-pravne poslove i pravnu pomoć, OIB: 90017522601, u upravnoj stvari potpunog izvlaštenja nekretnine u k.o. Rovinj radi zahvata u prostoru …

Zaključak o imenovanju privremenog zastupnika osobi Marisi Kastner

Zaključak o imenovanju privremenog zastupnika osobi Marisi Kastner

Temeljem odredbe članka 34. stavak 3. Zakona o općem upravnom postupku ("Narodne novine" br. 47/09 i 110/21) javno se objavljuje zaključak o imenovanju privremenog zastupnika osobi Marisi Kastner, KLASA:UP/I-943-04/23-01/21, URBROJ: 2163-24-02/15-23-09 od 25. …

Rješenje o zaključivanju popisa birača

Rješenje o zaključivanju popisa birača

Na temelju članka 49. stavka 4. Zakona o registru birača ("Narodne novine" broj 144/12, 105/15, 98/19 - pročišćeni tekst) i članka 65. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije" br. 10/09, 4/13, 16/16, …

Objava biračima - Odluka o raspisivanju izbora za članove Vijeća mjesnih odbora na području općine Bale – Valle

Objava biračima - Odluka o raspisivanju izbora za članove Vijeća mjesnih odbora na području općine Bale – Valle

Upravni odjel za opću upravu i imovinsko pravne poslove Odsjek za opće poslove, matičarstvo i osobna stanja građana Pula, Splitska 14 Tel: 052/352-101, Fax: 052/352-104 KLASA: 013-01/23-01/03 URBROJ: 2163-24-03/1-23-02 Pula, 26. 04. 2023. …

Izvršne liste prvenstva za stambeno zbrinjavanje na potpomognutim područjima za 2023. g. prema Zakonu o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima („Narodne novine“, broj 106/18, 98/19)

Izvršne liste prvenstva za stambeno zbrinjavanje na potpomognutim područjima za 2023. g. prema Zakonu o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima („Narodne novine“, broj 106/18, 98/19)

Istarska županija, Upravni odjel za opću upravu i imovinsko-pravne poslove sukladno odredbi članka 16. stavka 5. Zakona o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima („Narodne novine“, broj 106/18, 98/19) objavljuje Izvršne liste prvenstva za …

Liste prvenstva za stambeno zbrinjavanje na potpomognutim područjima za 2023. g. prema Zakonu o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima („Narodne novine“, broj 106/18, 98/19)

Liste prvenstva za stambeno zbrinjavanje na potpomognutim područjima za 2023. g. prema Zakonu o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima („Narodne novine“, broj 106/18, 98/19)

Istarska županija, Upravni odjel za opću upravu i imovinsko-pravne poslove u skladu s člankom 16. Zakona o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima („Narodne novine“, broj 106/18, 98/19) objavljuje Liste prvenstva za stambeno zbrinjavanje …

Obavijest o provođenju javne rasprave u sklopu postupka Glavne ocjene prihvatljivosti zahvata „Stabilizacija pokosa korita na dijelu vodotoka Mirna“ za ekološku mrežu

Obavijest o provođenju javne rasprave u sklopu postupka Glavne ocjene prihvatljivosti zahvata „Stabilizacija pokosa korita na dijelu vodotoka Mirna“ za ekološku mrežu

Obavijest o provođenju javne rasprave u sklopu postupka Glavne ocjene prihvatljivosti zahvata „Stabilizacija pokosa korita na dijelu vodotoka Mirna“ za ekološku mrežu. Obavijest o provođenju javne rasprave Studija o ocjeni prihvatljivosti zahvata za …

Istarski vodovod d.o.o., Sveti Ivan, Buzet, Omnitechnics d.o.o., Mate Vlašića 26/31, Poreč i drugi - osiguranje dokaza, vodovodna mreža naselja Bolnica i dovodni cjevovod kč. br. 4027/18, k.o. Poreč, javna objava rješenja

Istarski vodovod d.o.o., Sveti Ivan, Buzet, Omnitechnics d.o.o., Mate Vlašića 26/31, Poreč i drugi - osiguranje dokaza, vodovodna mreža naselja Bolnica i dovodni cjevovod kč. br. 4027/18, k.o. Poreč, javna objava rješenja

Temeljem odredbe članka 94. Zakona o općem upravnom postupku ("Narodne novine" br. 53/91., 103/96.) javno se objavljuje akt/rješenje Upravnog odjela za opću upravu i imovinsko – pravne poslove, Odsjeka za imovinsko pravne poslove …

Prikazani rezultati 1-10 od ukupno 12