Oglasna ploča Istarske županije

Rafael Terdoslavich i dr., postavljanje privremenog zastupnika, nepotpuno izvlaštenje u k.o. Čepić

Rafael Terdoslavich i dr., postavljanje privremenog zastupnika, nepotpuno izvlaštenje u k.o. Čepić

Istarska županija-Regione Istriana, Upravni odjel za opću upravu i imovinsko-pravne poslove, Odsjek za imovinsko-pravne poslove i pravnu pomoć, OIB: 90017522601, u upravnom postupku nepotpunog izvlaštenja nekretnine k.č. br. 631/3, k.o. Čepić, radi rekonstrukcije …

Giordano Fioranti pok. Antonia, zaključak o postavljanju privremenog zastupnika, postupak utvrđivanja statusa imovine - nekretnina u k.o. Vodnjan po prijedlogu Republike Hrvatske

Giordano Fioranti pok. Antonia, zaključak o postavljanju privremenog zastupnika, postupak utvrđivanja statusa imovine - nekretnina u k.o. Vodnjan po prijedlogu Republike Hrvatske

Istarska županija – Regione Istriana, Upravni odjel za opću upravu i imovinsko-pravne poslove, Odsjek za imovinsko-pravne poslove i pravnu pomoć, OIB 90017522601. temeljem članka 34. Zakona o općem upravnom postupku („Narodne novine“, br. …

Marija (Mary) Baygin, postavljanje privremenog zastupnika, nepotpuno izvlaštenje u k.o. Čepić

Marija (Mary) Baygin, postavljanje privremenog zastupnika, nepotpuno izvlaštenje u k.o. Čepić

Istarska županija-Regione Istriana, Upravni odjel za opću upravu i imovinsko-pravne poslove, Odsjek za imovinsko-pravne poslove i pravnu pomoć, OIB: 90017522601, u upravnom postupku nepotpunog izvlaštenja nekretnine k.č. br. 699/2, k.o. Čepić, radi rekonstrukcije …

Zaključak o postavljanju privremenog zastupnika i poziv na očitovanje - Gvido Klarić od Josipa, Izola, Oktobarske rev. k.br. 27B i drugi, osiguranje dokaza o stanju i vrijednosti nekretnina u k.o. Svi Sveti po prijedlogu trgovačkog društva Istarski vodovod d.o.o. Buzet, OIB: 13269963589, izgradnja vodovodnog ogranka Čela

Zaključak o postavljanju privremenog zastupnika i poziv na očitovanje - Gvido Klarić od Josipa, Izola, Oktobarske rev. k.br. 27B i drugi, osiguranje dokaza o stanju i vrijednosti nekretnina u k.o. Svi Sveti po prijedlogu trgovačkog društva Istarski vodovod d.o.o. Buzet, OIB: 13269963589, izgradnja vodovodnog ogranka Čela

Temeljem odredbe članka 34. i članka 95. Zakona o općem upravnom postupku ("Narodne novine" broj 47/09 i 110/21) javno se objavljuje zaključak Upravnog odjela za opću upravu i imovinsko-pravne poslove Istarske županije, Odsjeka …

Obavijest o javnom uvidu prijedloga granica pomorskog dobra na dijelu k.o. Rovinj - lokacije Monsena - Rt Križ - Rt Sv. Fume (ZONA 1, 2 i 3)

Obavijest o javnom uvidu prijedloga granica pomorskog dobra na dijelu k.o. Rovinj - lokacije Monsena - Rt Križ - Rt Sv. Fume (ZONA 1, 2 i 3)

Sukladno članku 23. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama ("Narodne novine broj 83/23) - dalje u tekstu Zakon), Županijsko povjerenstvo za granice pomorskog dobra dužno je prijedlog granice pomorskog dobra i lučkog …

Imenovanje privremenog zastupnika Pasqui Tesser pok. Pietra, supruzi Jurdana Francesca i Nicoli Tesser od Pietra dj. Nicolo, u postupku osiguranja dokaza nekretnine označene kao k.č. br. 734/5, k.o. Fažana

Imenovanje privremenog zastupnika Pasqui Tesser pok. Pietra, supruzi Jurdana Francesca i Nicoli Tesser od Pietra dj. Nicolo, u postupku osiguranja dokaza nekretnine označene kao k.č. br. 734/5, k.o. Fažana

Istarska županija-Regione Istriana, Upravni odjel za opću upravu i imovinsko-pravne poslove, Odsjek za imovinsko-pravne poslove i pravnu pomoć, OIB: 90017522601, temeljem članka 34. stavak 1. Zakona o općem upravnom postupku („Narodne novine“, br. …

Zita Katnich, udana Neri, utvrđivanje statusa imovine u k.o. Pula, po zahtjevu Republike Hrvatske, zastupanje po Općinskom državnom odvjetništvu u Puli - Pola, zaključak o ispravku zaključka o postavljanju privremenog zastupnika od 31. siječnja 2024. godine

Zita Katnich, udana Neri, utvrđivanje statusa imovine u k.o. Pula, po zahtjevu Republike Hrvatske, zastupanje po Općinskom državnom odvjetništvu u Puli - Pola, zaključak o ispravku zaključka o postavljanju privremenog zastupnika od 31. siječnja 2024. godine

Istarska županija – Regione Istriana, Upravni odjel za opću upravu i imovinskopravne poslove, Odsjek za imovinsko-pravne poslove i pravnu pomoć, OIB 90017522601. temeljem članka 55. stavak 1. Zakona o općem upravnom postupku („Narodne …

Aleksi Sumberac, postavljanje privremenog zastupnika, nepotpuno izvlaštenje u k.o. Čepić

Aleksi Sumberac, postavljanje privremenog zastupnika, nepotpuno izvlaštenje u k.o. Čepić

Istarska županija-Regione Istriana, Upravni odjel za opću upravu i imovinsko-pravne poslove, Odsjek za imovinsko-pravne poslove i pravnu pomoć, OIB: 90017522601, u upravnom postupku nepotpunog izvlaštenja nekretnine k.č. br. 699/1, k.o. Čepić, radi rekonstrukcije …

Aleksi Sumberac, postavljanje privremenog zastupnika, nepotpuno izvlaštenje u k.o. Čepić

Aleksi Sumberac, postavljanje privremenog zastupnika, nepotpuno izvlaštenje u k.o. Čepić

Istarska županija-Regione Istriana, Upravni odjel za opću upravu i imovinsko-pravne poslove, Odsjek za imovinsko-pravne poslove i pravnu pomoć, OIB: 90017522601, u upravnom postupku nepotpunog izvlaštenja nekretnine k.č. br. 699/6, k.o. Čepić, radi rekonstrukcije …

Obavijest o javnom uvidu Prijedloga granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Rovinj -  lokacija Crveni otok

Obavijest o javnom uvidu Prijedloga granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Rovinj - lokacija Crveni otok

Sukladno članku 23. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“, broj 83/23 – dalje u tekstu: Zakon) Županijsko povjerenstvo za granice pomorskog dobra dužno je prijedlog granice pomorskog dobra i lučkog …

Prikazani rezultati 1-10 od ukupno 15