Oglasna ploča Istarske županije

Liste prvenstva za stambeno zbrinjavanje na potpomognutim područjima za 2023. g. prema Zakonu o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima („Narodne novine“, broj 106/18, 98/19)

Liste prvenstva za stambeno zbrinjavanje na potpomognutim područjima za 2023. g. prema Zakonu o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima („Narodne novine“, broj 106/18, 98/19)

Istarska županija, Upravni odjel za opću upravu i imovinsko-pravne poslove u skladu s člankom 16. Zakona o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima („Narodne novine“, broj 106/18, 98/19) objavljuje Liste prvenstva za stambeno zbrinjavanje …

Letizia Giustin – utvrđivanje statusa imovine u k.o. Motovun, javna objava zaključka

Letizia Giustin – utvrđivanje statusa imovine u k.o. Motovun, javna objava zaključka

Temeljem odredbe čl. 83. i čl. 95. Zakona o općem upravnom postupku (NN br. 47/09, 110/21), javno se objavljuje zaključak Upravnog odjela za opću upravu i imovinskopravne poslove, Odsjeka za imovinskopravne poslove i …

Usluga odvodnja – osiguranje dokaza o stanju i vrijednosti nekretnina u k.o. Gorenja Vas, javna objava Zaključka

Usluga odvodnja – osiguranje dokaza o stanju i vrijednosti nekretnina u k.o. Gorenja Vas, javna objava Zaključka

Temeljem odredbe čl. 83. i čl. 95. Zakona o općem upravnom postupku (NN br. 47/09, 110/21), javno se objavljuje Zaključak, Upravnog odjela za opću upravu i imovinskopravne poslove, Odsjeka za imovinskopravne poslove i …

Imenovanje privremenog zastupnika osobama nepoznata prebivališta Paolo Zacchigna i Mauro Zacchigna, u postupku nepotpunog izvlaštenja u k.o. Lovrečica, po prijedlogu HEP d.d.

Imenovanje privremenog zastupnika osobama nepoznata prebivališta Paolo Zacchigna i Mauro Zacchigna, u postupku nepotpunog izvlaštenja u k.o. Lovrečica, po prijedlogu HEP d.d.

Istarska županija – Regione Istriana, Upravni odjel za opću upravu i imovinsko-pravne poslove, Odsjek za imovinsko-pravne poslove i pravnu pomoć, temeljem članka 34. stavka 1. i članka 54. stavka 1. točke 1. Zakona …

Pietro Marinić, postavljanje privremenog zastupnika, utvrđivanje statusa imovine u k.o. Vodnjan, po prijedlogu Grada Vodnjana - Dignano

Pietro Marinić, postavljanje privremenog zastupnika, utvrđivanje statusa imovine u k.o. Vodnjan, po prijedlogu Grada Vodnjana - Dignano

Istarska županija – Regione Istriana, Upravni odjel za opću upravu i imovinsko-pravne poslove, Odsjek za imovinsko-pravne poslove i pravnu pomoć, OIB: 90017522601, temeljem članka 34. Zakona o općem upravnom postupku („Narodne novine“, br. …

Franjo Ostović, pok. Antuna, postavljanje privremenog zastupnika, utvrđivanje statusa imovine u k.o. Vodnjan, po prijedlogu Grada Vodnjana - Dignano

Franjo Ostović, pok. Antuna, postavljanje privremenog zastupnika, utvrđivanje statusa imovine u k.o. Vodnjan, po prijedlogu Grada Vodnjana - Dignano

Istarska županija – Regione Istriana, Upravni odjel za opću upravu i imovinsko-pravne poslove, Odsjek za imovinsko-pravne poslove i pravnu pomoć, OIB: 90017522601, temeljem članka 34. Zakona o općem upravnom postupku („Narodne novine“, br. …

Laura Višković i dr., postavljanje privremenog zastupnika, nepotpuno izvlaštenje u k.o. Diminići

Laura Višković i dr., postavljanje privremenog zastupnika, nepotpuno izvlaštenje u k.o. Diminići

Istarska županija-Regione Istriana, Upravni odjel za opću upravu i imovinsko-pravne poslove, Odsjek za imovinsko-pravne poslove i pravnu pomoć, u upravnom postupku nepotpunog izvlaštenja (ustanovljenjem prava služnosti) nekretnine k.č. br. 1062/4, k.o. Diminići, radi …

Nepoznati nasljednici iza pok. Ivana Ferenca, postavljanje privremenog zastupnika, nepotpuno izvlaštenje u k.o. Vižinada

Nepoznati nasljednici iza pok. Ivana Ferenca, postavljanje privremenog zastupnika, nepotpuno izvlaštenje u k.o. Vižinada

Temeljem odredbe članka 95. Zakona o općem upravnom postupku ("Narodne novine" br. 47/09 i 110/21) javno se objavljuje akt/zaključak Upravnog odjela za opću upravu i imovinsko – pravne poslove, Odsjeka za imovinsko pravne …

Gregorio Ferenaz, postavljanje privremenog zastupnika, nepotpuno izvlaštenje u k.o. Sveti Vital

Gregorio Ferenaz, postavljanje privremenog zastupnika, nepotpuno izvlaštenje u k.o. Sveti Vital

Temeljem odredbe članka 95. Zakona o općem upravnom postupku ("Narodne novine" br. 47/09 i 110/21) javno se objavljuje akt/zaključak Upravnog odjela za opću upravu i imovinsko – pravne poslove, Odsjeka za imovinsko pravne …

Prikazani rezultati 1-10 od ukupno 15