Lučka uprava Poreč

Adresa Obala m. Tita 21, Poreč
Telefon 052/453-497
E-mail info@porec-port.com
Web www.porec-port.com

Osnovana je Odlukom Županijskog poglavarstva Istarske županije ("Službene novine Istarske županije" br. 7/97, 2/09, 27/14, 2/17 i 9/18).
Osnivač: Istarska županija
Lučka uprava Poreč upravlja lukama: Poreč, Vrsar, Vrh Lima, Funtana, Červar Porat i Santa Marina, izdvojenim lučkim područjima – sidrištima: Cruiser sidrište i uvala Busoja i izdvojeno lučko područje – gatovi i pristani molo hotela „Funtana“

Djelatnost lučke uprave temeljem Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama ("Narodne novine", br. 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11, 56/16, 98/19): 

 1. briga o gradnji, održavanju, upravljanju, zaštiti i unapređenju pomorskog dobra koje predstavlja lučko područje,
 2. gradnja i održavanje lučke podgradnje, koja se financira iz proračuna osnivača lučke uprave,
 3. stručni nadzor nad gradnjom, održavanjem, upravljanjem i zaštitom lučkog područja (lučke podgradnje i nadgradnje),
 4. osiguravanje trajnog i nesmetanog obavljanja lučkog prometa, tehničko-tehnološkog jedinstva i sigurnost plovidbe,
 5. osiguravanje pružanja usluga od općeg interesa ili za koje ne postoji gospodarski interes drugih gospodarskih subjekata,
 6. usklađivanje i nadzor rada ovlaštenika koncesije koji obavljaju gospodarsku djelatnost na lučkom području,
 7. donošenje odluke o osnivanju i upravljanju slobodnom zonom na lučkom području sukladno propisima koji uređuju slobodne zone,
 8. drugi poslovi utvrđeni zakonom.

Matični broj subjekta kod trgovačkog suda: 040130687 
Matični broj poslovnog subjekta: 1386832 
Žiro-račun: HR7623800061110007917
Odgovorna osoba: ravnatelj Branko Curić, zastupa samostalno i pojedinačno, osim sklapanja poslova o stjecanju, otuđenju ili opterećenju nekretnina za što mu je potrebna suglasnost Upravnog vijeća.
Temeljni kapital: (nije utvrđen) 

Upravno vijeće: 

 1. Robert Momić, predsjednik - imenuje osnivač
 2. Veljko Jelovac, član - imenuje osnivač 
 3. Robert Velenik, član - imenuje osnivač 
 4. Zdenko Mihaljević, član -imenuje ministar iz redova lučke kapetanije 
 5. Moris Buršić, član - imenuju predstavnici koncesionara