Vodoprivreda d.o.o.

Adresa Antenal 10, Novigrad
Telefon 052/729-100
Fax 052/729-109
E-mail -

Puni naziv: VODOPRIVREDA društvo za projektiranje, izgradnju i održavanje hidrograđevinskih objekata i građevinarstvo d.o.o.

Direktor: Ivan Ilčić, dipl.ing.građ.

Vlasnički udio IŽ: 29%