IRTA - Istarska razvojna turistička agencija d.o.o. Poreč

Adresa Poreč, Pionirska 1a, Poreč
Telefon 052/880-088
Fax 052/858-400
E-mail info@irta.hr
Web http://www.irta.hr

Direktor: Slavica Tobok Kandić

Nadzorni odbor:

Nada Prodan Mraković, Predsjednica

Danira Rančić, Članica

Željko Kukurin, Član

Tomislav Popović, Član

Milena Perković, Članica