Uljanik d.d.

Adresa Flaciusova 1, Pula
Telefon 052/373-102
Fax 052/211-655
E-mail uljanik@uljanik.hr
Web http://www.uljanik.hr

Predsjednik uprave: Karlo Radolović

Članovi nadzornog odbora:

Vladimir Žmak

Tatjana Tomić

Sani Ljubunčić

Anica Sekušak

Marinko Brgić

Vlasnički udio IŽ: 0,12%