Zračna luka Pula d.o.o.

Adresa Valtursko polje 210, Pula
Telefon 052/530-140
Fax 052/550-915
E-mail zracna-luka-pu@pu.htnet.hr
Web http://www.airport-pula.com

Direktor: Bruno Rogović

Vlasnički udio IŽ: 15%