Istarske ceste d.o.o.

Adresa Partizanski put 140, Pula
Telefon 052/534-522
Fax 052/534-363
E-mail istarske-ceste@pu.htnet.hr

Direktor: Igor Maras

Vlasnički udio IŽ: 26%