Zajednica tehničke kulture Istarske županije

Adresa Frane Glavinića 1, Pula
Telefon 052 210 436
Fax 052 383 466
E-mail ztkistra@gmail.com
Web http://www.ztkistra.hr/