OPUO - 2014. godina

Rekonstrukcija trase državne ceste D75 na području Općine Vrsar od granice Općine Funtana do radne zone Neon u duljini 2,34 km

Rekonstrukcija sportske luke "Pod Liom", Banjole, Općina Medulin

Komunalna infrastruktura industrijske zone Ungarija - istok, Umag

Ljevaonica Roč, Buzet 

Stambeno-gospodarska građevina s uljarom kapaciteta prerade maslina 1 t/dan na dijelu k.č. 184/1 k.o. Lovreč