DIVA - Sanacija divljih odlagališta i podizanje svijesti o njihovoj štetnosti

Projekt DIVA - Sanacija divljih odlagališta i podizanje svijesti o njihovoj štetnosti proveden je u razdoblju od 1. travnja 2011. do 31. ožujka 2013. godine sklopu Operativnog programa IPA Slovenija - Hrvatska 2007.-2013.

Problem ilegalnog odlaganja otpada u prirodi zajednički je za područje Republike Slovenije i Republike Hrvatske, a nadležnost u rješavanju problema je u obje države uglavnom svedena na lokalnu i regionalnu razinu. Zbog toga je i sastavljena struktura projektnih partnera koju je činila Općina Kopar sa slovenske strane, u ulozi vodećeg partnera, dok su s hrvatske strane, pored Istarske županije, kao partneri u projektu sudjelovali gradovi Umag, Pula i Buzet. Hrvatski partneri su ovim projektom odlučili riješiti, ili u najmanju ruku započeti sustavno rješavanje problema ilegalnog odlaganja otpada na svom području.

Projekt je proveden s ciljem saniranja ilegalnih deponija i doprinosa poboljšanju kvaliteta životne sredine na obje strane granice, poboljšanja kakvoće tla, krajolika i podzemnih voda te smanjenja rizika ugroženosti ljudskog zdravlja. Najvažniji učinci projekta su poboljšanje stanja okoliša, smanjenje rizika po ljudsko zdravlje, povećanje biološkog diverziteta, širenje znanja, informacija i svijesti o rizicima i negativnih utjecaja na okoliš, zdravlje i prirodu, i pravilno gospodarenje otpadom.

Ukupna vrijednost projekta iznosila je 644.270,89 € od čega je za Istarsku županiju kao partnera u projektu bilo osigurano 113.592,48 €. Projekt je sufinanciran od strane Europske unije u iznosu od 85%.

U sklopu projekta, Znanstveno istraživački centar Slovenske akademije znanosti i umjetnosti iz Ljubljane (ZRC SAZU) proveo je istraživanja i izradio Studiju o utjecaju ilegalno odloženog otpada na širenje bolesti tj. na zdravlje ljudi. Dok su gradovi partneri svojim aktivnostima doprinijeli rješavanju problema ilegalnog odlaganja na svom području, Istarska županija je s druge strane, prepoznala potrebu osmišljavanja i provedbe zajedničkog pristupa javnosti o problemu ilegalnog odlaganja otpada, koristeći sve medijske forme i oblike komuniciranja.

Izrađena je i WebGIS aplikacija ilegalnih odlagališta u Istri, te revizija postojećeg popisa i plana sanacije 266 lokacija ilegalnih odlagališta u Istarskoj županiji.

Pristup aplikaciji: http://diva.istra-istria.hr/GisPublic/profile.aspx?id=Odlagalista_javno@DIVA

Web stranica projekta: http://www.diva-istra.eu/