HAZADR - Jačanje zajedničkog kapaciteta za borbu protiv onečišćenja Jadranskog mora uljima te ostalim otrovnim i štetnim tvarima

Cilj projekta HAZADR je uspostava zajedničkog modela upravljanja i prevencije od okolišnih i tehnoloških rizika na moru sa svrhom jačanja institucionalnih kapaciteta regija/županija, podizanja operativne spremnosti i osposobljenosti ljudskih resursa, skraćivanje vremena provođenja intervencije te poboljšanja efikasnosti postojećih sredstava za intervenciju. Provedba projekta financiranog iz Programa IPA Jadranske prekogranične suradnje 2007.-2013., trajala je od 1. listopada 2012. do 31. ožujka 2015. godine.

Projektom se namjeravala uspostaviti prekogranična mreža za prevenciju rizika i upravljanje hitnim slučajevima u svrhu smanjenja rizika onečišćenja Jadranskog mora. Projekt je proveden s ciljem jačanja zajedničkih reakcijskih kapaciteta protiv okolišnih i tehnoloških rizika uslijed izlijevanja ugljikovodika te ostalih štetnih i otrovnih tvari uzrokovanih havarijama i sudarima brodova, a sve u svrhu pozitivnog utjecaja na ekonomske i druge aktivnosti jadranskih obalnih regija i država.
Istarska županija je u sklopu projekta radila na izradi stručne studije "Analiza trenutačne količine, stanja i raspoloživosti opreme za sprečavanje onečišćenja mora ugljikovodicima na području Istarske županije" koja je precizno pokazala koliko pojedini subjekti posjeduju opreme, koji se dio opreme može staviti na raspolaganje u slučaju potrebe te koliki bi bili okvirni troškovi za postizanje optimalne opremljenosti na području Istarske županije. Također, nabavljena je oprema za sprečavanje onečišćenja mora ukupne vrijednosti 594.779,10 HRK.

U projekt je uključeno ukupno 13 partnera. Glavni partner je Regija Puglia, a ostali partneri su uz Istarsku županiju i županije Primorsko-goransku, Splitsko-dalmatinska i Zadarska, Institut za oceanografiju i ribarstvo iz Hrvatske, regije Emilia-Romagna i Marche, Nacionalni istraživački institut i Nacionalni Institut za oceanografiju i eksperimentalnu geofiziku iz Italije, Ministarstvo javnih radova i prometa iz Albanije, Nacionalni institut za biologiju iz Slovenije i Institut za biologiju mora iz Crne Gore.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 3.291.127,99 €, od čega je za aktivnosti Istarske županije predviđeno 207.474,00 €. Iz sredstava Europske unije financirano je 85% vrijednosti projekta.

Više o projektu na stranici www.hazadr.eu