ŽIVO! - "Život - voda!"- Sanacija divljih odlagališta i podizanje svijesti o njihovoj štetnosti"

Projekt ŽIVO! proveden je uz financijsku potporu Europskog fonda za regionalni razvoj putem Operativnog programa Slovenija - Hrvatska 2007-2013. Glavni partner projekta je Općina Kopar, a uz Istarsku županiju partneri su gradovi Pula, Umag i Buzet, te Univerza na Primorskem iz Kopra. Projekt je proveden u razdoblju od 1. travnja 2014. do 17. rujna 2015. godine.

Projekt se nadovezao na ciljeve ostvarene u sklopu projekta KUP - Karst Underground Protection, uz proširenu partnersku strukturu i veću usmjerenost na uspostavu adekvatnog monitoringa izdašnosti i kvalitete izvorišta voda pograničnog područja Slovenije i Hrvatske. Temelj za daljnju održivost provođenja takvih aktivnosti na pograničnom području bilo je namjensko opremanje Znanstveno edukacijskog centra (ZEC) "Speleo kuća" u Vodicama (u daljnjem tekstu ZEC), koji je uspostavljen nakon provedene rekonstrukcije stare mjesne škole u sklopu projekta KUP.

Upravni odjel za održivi razvoj Istarske županije je, korištenjem sredstava Europske unije (IPA CBC SI-HR 2007. - 2013.), u sklopu projekta KUP renovirao staru, napuštenu školu u mjestu Vodice, te ju prenamijenio u Znanstveno edukativni centar koji je implementacijom projekta KUP ostao nedovršen glede rekonstrukcije prizemlja kao i opremanja interijera namještajem i potrebnom opremom.

Pored uređenja ZEC-a, projektom ŽIVO! provedeno je niz znanstvenih istraživanja s obje strane granice. Nositelj znanstvenog dijela projekta bio je slovenski partner Institut za istraživanje krša iz Postojne, koji je zajedno s drugim projektnim partnerima - Građevinskim fakultetom iz Rijeke i Nacionalnim laboratorijem za zdravlje, okoliš i hranu iz Kopra, osigurao provođenje nužnih hidroloških mjerenja, kemijskih i mikrobiloških analiza voda i sedimenta te speleoloških, biospeleoloških i ekoloških pretraga u odabranim izvorima i ponorima, kao i krškim jamama u njihovom zaleđu na slovenskoj i hrvatskoj strani.

Znanstvena istraživanja osigurala su stjecanje novih spoznaja i informacija o stanju krškog područja Istre, a rezultati istraživanja sažeti su u znanstveno-stručnoj monografiji namijenjenoj široj javnosti, koja predstavlja dobru podlogu za planiranje života na kršu i upravljanje vodama u kršu te popularizaciju znanja o vodama u kršu.

Za stručnu javnost izrađena je Studija o zajedničkom upravljanju vodenim izvorima na projektnom području. Studija sadrži rezultate monitoringa provedenog u okviru istraživanja, kao i rezultate analiza ostalih raspoloživih podloga s analiziranog prostora.

Ukupna vrijednost projekta je 557.647,47 €, od čega je za aktivnosti Istarske županije predviđeno 134.567,60 €. Europskim sredstvima financirano je 85% proračuna projekta.

Web stranica: http://www.speleo-house.eu/