Registar onečišćavanja okoliša

Sustav Registra onečišćavanja okoliša (ROO) je informacijski sustav kojeg je uspostavila, vodila i održavala Hrvatska agencija za okoliš i prirodu (HAOP) (od 18. siječnja pripojena Ministarstvu zaštite okoliša i energetike), a čine ga baza podataka s pripadajućom aplikacijom za unos, verifikaciju, pregled, analizu i razmjenu podataka te preglednici i portali koji javnosti omogućuju izravan pristup podacima. Na temelju prijavljenih podataka u ROO izrađuju se godišnja Izvješća o podacima iz ROO.

Sama baza ROO predstavlja skup podataka o izvorima, vrsti, količini, načinu i mjestu ispuštanja i/ili prijenosa onečišćujućih tvari u zrak, vodu i/ili more i tlo te proizvedenome, sakupljenome i obrađenome otpadu. Obveza i način podnošenja prijave u ROO propisani su Pravilnikom o registru onečišćavanja okoliša (NN 87/15).

Odsjek za zaštitu prirode i okoliša nadležan je za provjeru te u slučaju potpunosti, dosljednosti i vjerodostojnosti prijave za verifikaciju prijava obveznika koji djeluju na području Istarske županije.

Obveznici su dužni unijeti podatke i zaključati (poslati) prijavu do 31. ožujka tekuće godine (za prethodnu godinu), a nakon toga nadležno tijelo zaključane prijave treba verificirati (u slučaju neispravnosti u suradnji sa obveznicima otkloniti nedostatke) do 15. svibnja tekuće godine.

Više o samoj bazi može se naći na stranicama Registra onečišćavanja okoliša.