Strogo zaštićene i ugrožene divlje vrste

Na području Istarske županije zabilježeno je ukupno 106 strogo zaštićenih životinjskih vrsta i 233 strogo zaštićene biljne vrste prema Pravilniku o strogo zaštićenim vrstama (NN 144/13, 73/16). Od ukupnog broja strogo zaštićenih vrsta, 63 životinjske vrste i 88 biljnih vrsta pripadaju IUCN višim kategorijama ugroženosti (kritično ugrožene, ugrožene ili osjetljive vrste) Zakona o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18 i 14/19) koje se ujedno nalaze i na popisu Direktive o staništima i Direktive o pticama.

U nastavku je tablični prikaz 11 životinjskih i 19 biljnih vrsta koje se ubrajaju u kategoriju kritično ugrožene vrste:

Znanstveni naziv biljne vrsteHrvatski naziv biljne vrste
Alopecturus bulbosusLukovičav repak
Baldeillia ranunculoidesŽabnjačka kornjačnica
Bupleurum lancifoliumKopljastolisni zvinčac
Calystegia soldanellaPješčarski ladolež
Convolvulus lineatusUskolisni slak
Eleocharis uniglumisJednopljevična jezernica
Elymus farctusBodljikava pirika
Hydrocotyle vulgarisObični ljepušak
Lathyrus ochrus Žućastobijela graholika
Lythrum tribracteatumTroperkasta vrbica
Myosurus minimusSitna mišorepka
Ophioglossum lusitanicumZimski jednolist
Papaver argemonePješčarski mak
Papaver hybridumZavinutobodljasti mak
Pulsatilla pratensis ssp. nigricans Crnkasta sasa
Triglochin maritimumMorska brula
Triglochin palustrisMočvarna brula
Vaccaria hispanicaPiramidalni krajavac
Znanstveni naziv životinjske vrste Hrvatski naziv životinjske vrste
Croatodirus bozicevici
Verhoeffodesmus 
Coenonympha oedippu
Sympetrum depressiusculum
Acipenser naccarii
Dipturus batis
Isurus oxyrinchus
Aquila chrysaetos
Falco naumanni
Numenius tenuirostris
Lynx lynx

*¹ Vrsta Acipenser naccarii povremeno obitava na području sjevernog Jadrana. Ne postoje recentni potvrđeni nalazi vrste.

*² Vrsta Lynx lynx povremeno zalazi na sjeverozapadni dio Istarske županije. Zadnji puta uočena je 2010. godine na području Učke (izvor: www.lynx.vef.hr).