OPUO - 2019. godina

Regulacija vodotoka u slivu bujice Kapelica II, na području grada Labina

Regulacija vodotoka u slivu bujice Kapelica I, na području Grada Labina 

Izgradnja kampa "Mlaka T33" u Općina Tar-Vabriga

Regulacija vodotoka u slivu bujice Kapelica III, na području Grada Labina