PUO - 2010. godina

Autocesta A8 - dionica Rogovići - Matulji 

Privremeno asfaltno postrojenje unutar postojećeg kamenoloma - Žminj