PUO - 2015. godina

Sustav javne odvodnje i uređaj za pročišćavanje otpadnih voda - Aglomeracija Umag 

Eksploatacija tehničko-građevnog kamena radi sanacije eksploatacijskog polja Antenal i izgradnja Nautičko Turističkog Kompleks i luke otvorene za javni promet županijskog značaja Antenal u Novigradu, Istarska županija

Zahvat Nautičko turističkog kompleksa Sv. Katarina i Monumenti - Pula