PUO - 2018. godina

Obilaznica grada Umaga

Eksploatacija arhitektonsko-građevnog kamena na dijelu eksploatacijskog polja "Marčana" na području općine Marčana