Program razvitka golfa kao elementa razvojne strategije hrvatskog turizma, 1999.

Obzirom da je ovaj Program sukladan Programu prostornog uređenja RH, kao takav predstavlja i element Strategije njenog prostornog uređenja. Svaki prijedlog izgradnje golf igrališta analiziran je prije svega kao dio šire i u nas nove turističke ponude određenog područja, a u odnosu na prostor kao turističko-rekreacijski i sportski objekt koji svoj smisao i opravdanost, u pravilu nalazi ili u većim urbanim središtima i njihovom neposrednom okruženju, ili u razičitim turističkim područjima, odnosno destinacijama.

U polaznim se osnovama o razvitku golfa raspravlja kao obliku i nezaobilaznoj potrebi suvremene turističke ponude na kojoj se razvio i u drugim Mediteranskim zemljama. Stoga je temeljno polazište da u nas turizam predstavlja jedinu tržišno realnu osnovu razvitka golfa.

Navedeno predstavlja osnovu predloženog prostornog i tržišno utemeljenog razmještaja golf igrališta, kao i dostignutog stupnja njihove provedbene pripremljenosti i drugih polaznih kriterija.

Ovaj Program, osim odabira lokaliteta za izgradnju golf igrališta od važnosti za RH predlaže određene provedbene pretpostavke i institucionalne i organizacijske postupke, tj. prijedlog programa mjera za ostvarenje samog Programa. Također predlažu se aktivnosti praćenja provedbe donesenih odluka kao i praćenje kontrole kvalitete.

Sve prethodno navedeno predstavlja najvažnije elemente jedne osmišljene politike razvitka golfa kao skupa mjera kojima se stvaraju uvjeti i otklanjaju prepreke izgradnje golf igrališta kao jednog od najpotrebnijih i nezobilaznih elemenata razvitka kvalitetne turističke ponude i promjene njenog dosadašnjeg i još uvijek prevladavajućeg tržišnog imagea kao zemlje sezonskog i masovnog turizma u kojoj još uvijek nije moguće dobiti odgovarajuću vrijednost za novac.

Na kraju, Program nudi osnovne zaključke s prijedlogom odluka i mjera za provedbu istoga.