EU projekt "CYROS"

CYROS - Implementation, in the Programme area, of the EUSAIR flagship and crosspillar project idea Adriatic Ionian CYcle ROute for Sustainable tourism

Program: Interreg VI-A Italija - Hrvatska 2021.-2027.
Trajanje: 1.3.2024.-31.8.2026. (30 mjeseci) 
Poveznica na službene stranice projekta: https://www.italy-croatia.eu/web/cyros
Ukupna vrijednost projekta: 2.750.000,00 EUR
Sufinanciranje EU: 2.200.000,00 EUR
Budžet Istarska županija (Upravni odjel za turizam): 370.000,00 EUR

Glavni partner:

 • Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia (FVG Region) (Italija)

Ostali partneri:

 • Regione Puglia (Apulia Region) (Italija)
 • Regione Abruzzo (Abruzzo Region) (Italija)
 • Regione Marche (Marche Region) (Italija)
 • Fondazione Istituto sui Trasporti e la Logistica (ITL) (Italija)
 • Dubrovačko-neretvanska županija (DNR) (Hrvatska)
 • Primorsko-goranska županija (PGŽ) (Hrvatska)
 • Istarska županija (IŽ) (Hrvatska)

Projekt akronima CYROS prijavljen je i odobren u sklopu prvog poziva za Standard projekte programa INTERREG VI-A Italija - Hrvatska prekogranične suradnje za programsko razdoblje 2021.-2027., specifični cilj: 3.1: Developing and enhancing sustainable, climate resilient, intelligent and intermodal national, regional and local mobility, including improved access to TEN-T and cross-border mobility.

CYROS ima kao cilj razvoj zajedničkih prekograničnih biciklističkih ruta i njihovo povezivanje s intermodalnim prijevozom te rješavanje zajedničkih izazova vezanih uz pomorsku mobilnost putem strategijskog povezivanja i usmjeravanje na prekogranične biciklističke rute. Konkretno, fokusira se na “zelenu tranziciju” i cilja poboljšati održivost i multimodalnost na lokalnoj, regionalnoj i prekograničnoj razini. U okviru projekta će se trasirati Jadransko-jonska biciklistička ruta.

Nekoliko ključnih točaka o projektu CYROS:

1. Cilj projekta:

 • CYROS ima za cilj definirati biciklističku rutu uz obalu Jadranskog mora u Italiji i Hrvatskoj, uključujući veze s unutrašnjosti (kopnenom mrežom).
 • Promovira održivu mobilnost i turizam te poboljšava prekogranična i pomorska rješenja za mobilnost.

2. Održiva mobilnost kao osnova:

 • Biciklistička ruta Jadransko-Jonske regije služi kao osnova za održiva rješenja mobilnosti.
 • Funkcionira kao turistička biciklistička staza i infrastruktura za održivu mobilnost.
 • Integracija s lokalnim i regionalnim javnim prijevozom (morem, željeznicom i cestom) ključan je aspekt.

3. Očekivani rezultati:

 • Povećana održivost i kvaliteta usluga prijevoza.
 • Privlačna alternativna multimodalna rješenja za smanjenje ovisnosti o privatnim automobilima u regionalnom i prekograničnom prometu.
 • Unaprijeđene regionalne i prekogranične intermodalne veze (npr. biciklom i vlakom, biciklom i autobusom, biciklom i brodom).

4. Koristi za dionike:

 • Javne uprave i dionici imat će koristi od prekograničnih strategija za održivu mobilnost i turizam.
 • Razvijat će se zajednički programi obuke o održivoj mobilnosti i turizmu.
 • ICT alati podržavat će planiranje, upravljanje i pružanje informacija korisnicima multimodalne mreže.

5. Pristup usmjeren na rezultate:

 • CYROS se usredotočuje na praktična rješenja za poboljšanje prekograničnih veza.
 • Naglašava suradnju između Italije i Hrvatske unatoč postojećim razlikama.

6. Inovativni aspekt:

 • CYROS izravno doprinosi provedbi EUSAIR akcijskog plana ugradnjom projekta ADRIONCYCLETOUR.
 • Cilja na održiviju mobilnost i poticanje multimodalnosti unutar programskog područja.

Kontakt:
Istarska županija
Upravni odjel za turizam
T: +385 (0)52 351 603
M: turizam@istra-istria.hr; davor.dobrila@istra-istria.hr   
 

Održan 1. sastanak projektnih partnera za projekt CYROS

Održan 1. sastanak projektnih partnera za projekt CYROS

Istarska županija je započela s provedbom EU projekta CYROS - Implementation, in the Programme area, of the EUSAIR flagship and crosspillar project idea Adriatic Ionian CYcle ROute for Sustainable tourism, u ulozi projektnog …

 • 1

Prikazani rezultati 1-1 od ukupno 1