EU Projekt Firespill

Fostering improved reaction of cross border emergency services and prevention increasing safety level

Istarska županija partner je na europskom projektu FIRESPILL - Fostering improved reaction of cross border emergency services and prevention increasing safety level u trajanju od lipnja 2020. do prosinca 2022. godine. Projekt je financiran iz Programa prekogranične suradnje INTERREG Italija – Hrvatska 2014.-2020.

Cilj projekta FIRESPILL je povećanje kapaciteta organizacija hitnih službi u svrhu poboljšanja prekogranične učinkovitosti kod rješavanja prirodnih katastrofa i katastrofa uzrokovanih ljudskim djelovanjem, smanjujući izloženost stanovništva utjecaju opasnosti te povećavajući sigurnost hrvatskog i talijanskog Jadranskog bazena poboljšavanjem mjera i instrumenata za prevenciju i upravljanje u hitnim slučajevima.  

Svrha projekta je poticanje poboljšane reakcije prekograničnih službi za hitne slučajeve i prevencija povećanjem razine sigurnosti.

Aktivnosti projekta:

  • Poboljšanje postojećih regulativa za djelovanje hitnih službi,
  • Poboljšanje sustava upravljanja u kriznim situacijama u smislu novih i inovativnih rješenja,
  • Poticanje djelovanja građana u slučaju prirodnih katastrofa (požari, izlijevanje nafte i ostale morske opasnosti te potresi).

Upravni odjel za održivi razvoj Istarske županije preuzeo je ulogu partnerskog sudjelovanja u projektu FIRESPILL, a sve s ciljem provedbe zacrtanih mjera civilne zaštite na području Županije iz važećih strateških i planskih dokumenata, ali i s ciljem unaprijeđena djelotvornosti, spremnosti i povezanosti s hitnim službama ostalih partnera i osiguravanja povećane informiranosti stanovništva o mogućim posljedicama neželjenih događaja i educiranosti za provođenje mjera samopomoći i uzajamne pomoći kao očekivanim rezultatima projekta.

Aktivnosti Istarske županije na projektu FIRESPILL su sljedeće: 

  • Jedna od važnijih aktivnosti je Izrada Nacionalnog izvješća o radu sustava hitnih službi u Republici Hrvatskoj s ciljem provedbe komparativne analize sustava hitnih službi te definiranje prijedloga  za daljnji razvoj sustava hitnih službi u svim fazama upravljanja izvanrednim događajima (planiranje, prevencija, pripravnost, odgovor i oporavak);
  • Projektom FIRESPILL Istarska županija će za potrebe sustava civilne zaštite osigurati nabavu dodatnih 500 metara zaštitnih brana i dodatne opreme, za sprječavanje širenja ugljikovodika i drugih onečišćujućih tvari uslijed neželjenih incidenata na moru i obali.
  • Izgradnja broda tipa desantne brodice duljine od oko 9 metara, opremljenog za vatrogasne zadaće i intervencije na moru za potrebe sustava civilne zaštite Istarske županije. 
  • Provedba marketinške kampanje projekta u Istarskoj županiji;
  • Organizacija javnih događanja s ciljem predstavljanja ciljeva i rezultata projekta ključnim regionalnim i lokalnim dionicima i široj javnosti te edukacija o prednostima zajedničkih prekograničnih alata i rješenja;
  • Aktivnosti usmjerene na poticanje građana na aktivno sudjelovanje u aktivnostima civilne zaštite na svom teritoriju, usvajanje ispravnog ponašanja i temeljitog znanja o potencijalnim rizicima i bolju suradnju sa službama civilne zaštite radi smanjenja prirodnih i ljudski uzrokovanih fenomena koje dovode do hitnih intervencija.

Partneri projekta:

Projekt broji ukupno 14 partnera, odnosno sa talijanske strane Regiju Abruzzo, COPE – Europe point consortium sa sjedištem u Teramu, Regiju Marche, Regiju Puglia, Regiju Emilia Romagna, ARPA FVG - Agenciju za zaštitu okoliša regije Friuli Venezia Giulia, Regiju Veneto, te Obalnu stražu iz Pescare. Glavni partner projekta je Javna ustanova RERA S.D. za koordinaciju i razvoj Splitsko-dalmatinske županije, a hrvatske partnere u projektu, pored Istarske županije, predstavljaju Dubrovačko-neretvanska županija, ATRAC – Jadranski edukativno-istraživački centar za reagiranja na iznenadna onečišćenja mora, Zadarska županija, Razvojna agencija Šibensko-kninske županije, te Splitsko-dalmatinska županija.

Ukupna vrijednost projekta iznosi oko 16,5 milijuna eura, pri čemu Istarska županija za svoje aktivnosti ima osiguranih 919 tisuća eura.

Web stranica projekta FIRESPILL:  https://www.italy-croatia.eu/web/firespill
Facebook: https://www.facebook.com/Firespill 
Instagram: firespillproject