Projekt Take It Slow

Projekt: Pametni i spori turizam jadranskog naslijeđa budućnosti 
Akronim: TAKE IT SLOW
Programe: Interreg V-A Italija-Hrvatska CBC Program 2014-2020
Trajanje: 01. lipnja 2020. godine – 31. prosinca 2022. godine
Budžet: 3.764.695,71 EUR 
Financiranje: 85% Europski regionalni razvojni fond, 15% partnerske organizacije
Vodeći partner: Dubrovačko-neretvanska županija
Projektni partneri: Javna ustanova razvojna agencija Šibensko-kninske županije, Javna ustanova RERA SD za koordinaciju i razvoj Splitsko-dalmatinske županije, Sveučilište u Zadru, Istarska županija, Autonomna regija Friuli Venezia Giulia, Regija Veneto, Regija Emilia-Romagna, Regija Marche, Regija Abruzzo, Regija Molise, Konzorcij javnog teatra Puglia i pridruženi partner Regija Puglia.

O projektu

Pametni i spori turizam jadranskog naslijeđa budućnosti (TAKE IT SLOW) predstavlja strateški projekt INTERREG VA CBC Italija Hrvatska programa 2014-2020 koji će upravljati i promovirati jadransku regiju kao zelenu, pametnu, održivu, dostupnu prekograničnu turističku destinaciju usmjerenu promociji koncepta sporog turizma. 

Opći cilj projekta je povećati prosperitet i potencijal zelenog rasta mediteranskih otoka, priobalja i unutrašnjosti projektnog područja kao visoko specijaliziranih TAKE IT SLOW destinacija, stimuliranjem prekograničnog partnerstva radi postizanja opipljivih promjena u upravljanju destinacijama. Projekt će se usredotočiti na potencijale prirodne i kulturne baštine za razvoj održivog turizma u cilju postizanja ekonomske, socijalne i teritorijalne kohezije zajedničke prekogranične jadranske turističke destinacije omogućavajući regionalnim i lokalnim dionicima razmjenu znanja, razvoj i provedbu pilot-projekta te testiranje novih politika, proizvoda i usluga.

U okviru projekta TAKE IT SLOW otvorit će se Posjetiteljsko interpretativni centar Kuća istarskih kaštela, koji će se umrežiti i promovirati zajedno s ostalim centrima i lokalitetima prirodne i kulturne baštine u Hrvatskoj i Italiji. U centru će se prezentirati kulturna ruta istarskih kaštela, tipični proizvodi i gastronomija kao nišni sektori koji otvaraju nove mogućnosti prezentacije prirodne i kulturne materijalne i nematerijalne baštine.

Provedba projekta službeno je započela online kick-off sastankom projektnih partnera održanim 29. i 30. srpnja 2020.godine.

Link na stranicu programa: https://www.italy-croatia.eu/

Novosti

U okviru projekta TAKE IT SLOW održan je fotografski natječaj. Sve detalje o tome kako i tko može sudjelovati možete pronaći na web stranici TAKE IT SLOW: https://bit.ly/3n0RyVI 


 

Prvi Hibridni okrugli stol – TAKE IT SLOW

Prvi Hibridni okrugli stol – TAKE IT SLOW

Prvi Hibridni okrugli stol održao se online putem zoom platforme, 4. studenog 2021. godine, u organizaciji Upravnog odjela za kulturu i zavičajnost Istarske županije te Hotelskog i destinacijskog savjetovanja d.o.o., u okviru projekta …

Treći sastanak Lokalne zajednice prakse – TAKE IT SLOW

Treći sastanak Lokalne zajednice prakse – TAKE IT SLOW

Treći sastanak Lokalne zajednice prakse održao se online putem zoom platforme, 21. listopada 2021. godine, u organizaciji Upravnog odjela za kulturu i zavičajnost Istarske županije te Hotelskog i destinacijskog savjetovanja d.o.o., u okviru …

Drugi sastanak Lokalne zajednice prakse – TAKE IT SLOW

Drugi sastanak Lokalne zajednice prakse – TAKE IT SLOW

Drugi sastanak Lokalne zajednice prakse održao se online putem zoom platforme, 29. rujna 2021. godine, u organizaciji Upravnog odjela za kulturu i zavičajnost Istarske županije te Hotelskog i destinacijskog savjetovanja d.o.o., u okviru …

Prikazani rezultati 11-13 od ukupno 13