Uvod

Proizvodnja prirodnog plina na eksploatacijskim poljima ""Sjeverni Jadran" (10 proizvodnih platformi) iznosi 1,6 mlrd.m³ godišnje, od kojih 700 mln.m³ pripada talijanskom partneru AGIP prema Ugovoru o podjeli proizvodnje. Ugovorom je definiran način otplate troškova investicije u proizvodna postrojenja. Netom rečeno ne čini sastavni dio projekta, jer je to i pravno i tehničko-tehnološki jedna sasvim druga stvar.

Plinski sustav za opskrbu plinom kada se koristi prirodni plin, uključuje:

  • Transportni sustav: visokotlačni plinovodi s pripadajućim postrojenjima. Tim se sustavom vrši prijenos plina od ulaza (npr. proizvođača plina - Ivana K) do primopredajnih mjerno-redukcijskih stanica (MRS) gdje se plin predaje kupcima (distributerima ili velikim potrošačima). Sastoji se od dva magistralna plinovoda: Ivana K - Vodnjan - Karlovac, Vodnjan - Umag. U Vodnjanu je smješten terminal iz kojega idu i odvojci distribucijskog plinovoda za opskrbu potrošača Pule i Vodnjana. Koncesija je od strane Vlade RH dana tvrtki Plinacro.
  • Distribucijski sustav: srednje i niskotlačna distribucijska plinovodna mreža s pripadajućim postrojenjima, služi za prijenos plina do krajnjeg kupca. Koncesiju daje Istarska županija.

Prirodnim plinom opskrbljivat će se potrošači Pule i Labina, te mjesta uz zapadnu obalu Istre, koji su smješteni uz magistralni plinovod Vodnjan - Umag.

Plinski sustav kada se koristi miješani (zamjenski plin prirodnom plinu) ili ispareni plin sastoji se iz:

  • Plinare: u kojoj se UNP (propan-butan) isparava i miješa sa zrakom
  • Distribucijske mreže.

Ovaj je sustav zamišljen za naselja u središtu Istre koja su udaljenija od magistralnih plinovoda. Ako se pokaže da je u pojedinim slučajevima isplativije izgraditi priključni plinovod od plinare, tada će se i ta naselja opskrbljivati s prirodnim plinom iz magistralnog plinovoda.