Plinofikacija

Značenje riječi "plinofikacija" u ovome projektu podrazumijeva izgradnju plinskog sustava za opskrbu plinom, te opskrbu plinom potrošača široke potrošnje. Riječ "plin" podrazumijeva i prirodni plin i  ispareni UNP (propan-butan). Prirodni plin se crpi iz bušotina u zemlji (te ga neki zovu i zemni plin), dok se UNP (ukapljeni naftni plin) dobiva najčešće u rafinerijama kod tehnološke prerade sirove nafte. 

Prirodni plin je kao energent najprihvatljiviji iz više razloga:

  • Najmanje zagađuje okoliš: jer njegovim izgaranjem nastaje najmanja količina stakleničkog plina COâ‚‚ po jedinici proizvedene energije, a i nema ostalih štetnih sastojaka kao SOâ‚‚ i slično.
  • Jednostavan i jeftin transport: transportira se cijevima (plinovodima), te je usporedbe radi, i 30-ak puta jeftiniji od transporta električke energije.
  • Visoka energetska efikasnost: u toplinskoj pretvorbi (široka potrošnja ima najčešće potrebu za toplinskom energijom: grijanje, hlađenje, potrošna topla voda, kuhanje) gdje plin ostvaruje efikasnost veću od 90%.
  • Relativno niska cijena: ako izuzmemo drva daleko je najjeftiniji od svih dostupnih energenata po jedinici predane energije.

Na samom početku treba upozoriti na činjenicu da postoji zabluda vezana za cijenu plina. Često se događa da ljudi uspoređuju samo grubo cijene kubnog metra plina bez obzira na njegovu kaloričnu vrijednost (tako je kalorična moć prirodnog plina 34,5 MJ/m³, a miješanog 54 MJ/m³). Treba naglasiti da svaki kupac u stvarnosti kupuje samo energiju, jer  mu ona omogućava da učini ono što je zaželio: zagrije prostor, zagrije vodu, skuha obrok ili nešto slično. To može učiniti s različitim energentima (u ovom slučaju govori se o plinovima), a za kupca je najvažnije da zna  koju cijenu plaća kad takvu radnju napravi sa svakim pojedinim energentom, jer je to jedino pravo što se može uspoređivati.

"Projekt plinofikacije Istarske županije" zamišljen je na način da područje Istarske županije bude jedinstveno plinsko distribucijsko područje s ciljem da svakom potencijalnom korisniku na tom području omogući korištenje plina pod jednakim uvjetima ( nema diskriminacije korisnika plina vezano za cijenu bez obzira gdje se kupac nalazio). To nadalje znači da projekt traje permanentno dok se svakom potencijalnom korisniku na području Županije ne ostvari mogućnost korištenja plina, bilo iz umreženog distribucijskog sustava, bilo putem ugrađenih spremnika UNP.