Izgradnja Kuće istarskih kaštela u Momjanu

Početak projekta: 13. studeni 2019. 
Dovršetak projekta: 31. prosinac 2022.
Vrijednost I faze projekta (građevinsko-obrtnički radovi): 353 805,39 eura

Investitori: Istarska županija, Grad Buje
Procijenjeni radovi i usluge II faze: 321 391,07 eura

Za II. fazu projekta, nazvanog „TAKE IT SLOW“, odobreno je sufinanciranje u okviru Programa INTERREG V-A Italija-Hrvatska u vrijednosti od 248 179,44 eura, od čega 193 060,19 eura za opremu i multimediju, a 55 119,25 eura za prekogranične projektne aktivnosti.