Radovi energetske obnove i adaptacije školske zgrade Područne škole Sveti Martin, Nedešćina

Početak projekta: 3. travnja 2023.
Dovršetak projekta: 3. rujna 2023.
Ukupna vrijednost: 415.000,00 EUR
Investitor: Istarska županija