Uvid u spis

Napomena:

Na ovoj web stranici Istarske županije objavljuju se aktualni Pozivi za uvid u spis predmeta, samo za predmete temeljem članka 116. Zakona o gradnji (''Narodne novine'' br. 153/13).

Objavljeno 19.10.2020. - Građevinska dozvola za vodoopskrbni cjevovod od VS Ravni do naselja Ravni, na k.č. br. 714/2, ..., 887, k.o. Skitača (Ravni)

Objavljeno 19.10.2020. - Građevinska dozvola za vodoopskrbni cjevovod od VS Ravni do naselja Ravni, na k.č. br. 714/2, ..., 887, k.o. Skitača (Ravni)

Objavljeno: 19.10.2020. do 27.10.2020. KLASA: UP/I-361-03/19-01/001270 URBROJ: 2163-1-18-03/2-20-0007 Labin, 16.10.2020. Preuzmite poziv u pdf formatu

  • 1

Prikazani rezultati 1-1 od ukupno 1