Uvid u spis

Napomena:

Na ovoj web stranici Istarske županije objavljuju se aktualni Pozivi za uvid u spis predmeta, samo za predmete temeljem članka 116. Zakona o gradnji (''Narodne novine'' br. 153/13).

Poziv na uvid u spis: Građevinska dozvola za rekonstrukciju stambene građevine, na k.č. br. 14346 (nastaje od dijela k.č. br. 279/2 zgr. i dijela 7578/1), k.o. Žminj

Poziv na uvid u spis: Građevinska dozvola za rekonstrukciju stambene građevine, na k.č. br. 14346 (nastaje od dijela k.č. br. 279/2 zgr. i dijela 7578/1), k.o. Žminj

Objavljeno: 01.03.2021. do 10.03.2021. KLASA: UP/I-361-03/19-01/495 URBROJ: 2163/1-18-07/2-21-10 Bale, 22.02.2021. Preuzmite poziv u pdf formatu:

Poziv na uvid u spis: Građevinska dozvola za pomoćnu građevinu, na k.č. br. 14387 (nastaje od k.č. br. 14387 i dijelova 52016/3, 5216/4, 5216/11), k.o. Žminj

Poziv na uvid u spis: Građevinska dozvola za pomoćnu građevinu, na k.č. br. 14387 (nastaje od k.č. br. 14387 i dijelova 52016/3, 5216/4, 5216/11), k.o. Žminj

Objavljeno: 16.02.2021. do 02.03.2021. KLASA: UP/I-361-03/19-01/820 URBROJ: 2163/1-18-07/2-21-09 Bale, 16.02.2021. Preuzmite poziv u pdf formatu:

Poziv na uvid u spis: Građevinska dozvola za rekonstrukciju stambene građevine, na k.č. br. 12595/1 (nastaje od k.č. br. 12595/1 i dijela 12594/3), k.o. Žminj

Poziv na uvid u spis: Građevinska dozvola za rekonstrukciju stambene građevine, na k.č. br. 12595/1 (nastaje od k.č. br. 12595/1 i dijela 12594/3), k.o. Žminj

Objavljeno: 16.02.2021. do 02.03.2021. KLASA: UP/I-361-03/19-01/890 URBROJ: 2163/1-18-07/2-21-06 Bale, 16.02.2021. Preuzmite poziv u pdf formatu:

  • 1

Prikazani rezultati 1-3 od ukupno 3