Stalna radna tijela skupštine

MANDATNO – VERIFIKACIJSKA KOMISIJA

 1. Marija Kadoić Balaško, predsjednica
 2. Hana Jurić, članica
 3. Mario Bratulić, član

KOMISIJA ZA IZBOR I IMENOVANJA

 1. Irena Peruško, predsjednica
 2. Zdenko Pliško, član
 3. Lea Štifanić, članica
 4. Slaven Boljun, član
 5. Mauro Jurman, član

KOMISIJA ZA PITANJA I ZAŠTITU PRAVA AUTOHTONE TALIJANSKE NACIONALNE ZAJEDNICE

 1. Tamara Brussich, predsjednica
 2. Ivana Špadijer, članica
 3. Marianna Jelicich Buić, članica

KOMISIJA ZA PRIZNANJA

 1. Tereza Banić, predsjednica
 2. Fedor Kompas, potpredsjednik
 3. Ivana Špadijer, članica
 4. Jasna Opačak, članica
 5. Miloš Bajić, član

ODBOR ZA STATUT, POSLOVNIK I LOKALNU I PODRUČNU (REGIONALNU) SAMOUPRAVU

 1. Vedrana Gregorović Hrvatin, predsjednica
 2. Ivica Ćošković, potpredsjednik
 3. Marinella Bašić, članica
 4. Valter Drandić, član
 5. Daniele Kumar, član
 6. Slaven Boljun, član

ODBOR ZA GOSPODARSTVO I TURIZAM

 1. Mario Bratulić, predsjednik
 2. Valter Drandić, potpredsjednik
 3. Renato Kalac, član
 4. Ivica Mikulčić, član
 5. Robert Velenik, član

ODBOR ZA FINANCIJE I PRORAČUN

 1. Valter Drandić, predsjednik
 2. Ilirjana Croata Medur, potpredsjednica
 3. Marija Kadoić Balaško, članica
 4. Robert Velenik, član
 5. Fedor Kompas, član
 6. Ivana Špadijer, članica

ODBOR ZA LJUDSKA PRAVA

 1. Hana Jurić, predsjednica
 2. Ivan Iskra, potpredsjednik
 3. Tereza Banić, članica
 4. Ivica Mikulčić, član

ODBOR ZA PRAVA ETNIČKIH I NACIONALNIH SKUPINA

 1. Muhamed Muratagić, predsjednik
 2. Tamara Brussich, članica
 3. Miloš Bajić, član
 4. Jasna Opačak, članica

ODBOR ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I GRADITELJSTVO

 1. Renato Kalac, predsjednik
 2. Davor Komar, potpredsjednik
 3. Hani Glavinić, članica
 4. Lea Štifanić, članica
 5. Daniele Kumar, član
 6. Vedrana Gregorović Hrvatin, članica
 7. Tamara Brussich, članica
 8. Mario Bratulić, član

ODBOR ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

 1. Davor Komar, predsjednik
 2. Tatjana Tomaić, potpredsjednica
 3. Zdenko Pliško, član
 4. Đina Šverko, članica
 5. Marianna Jelicich Buić, članica
 6. Bruno Stermotić, član
 7. Ivan Iskra, član

ODBOR ZA PREDSTAVKE I PRITUŽBE

 1. Hani Glavinić, predsjednica
 2. Muhamed Muratagić, član

ODBOR ZA MEĐUNARODNU SURADNJU I EUROPSKE POSLOVE

 1. Ivan Jakovčić, predsjednik
 2. Slaven Boljun, potpredsjednik
 3. Đina Šverko, članica
 4. Irena Peruško, članica
 5. Bruno Stermotić, član
 6. Milan Košara, član

ODBOR ZA PITANJA ANTIFAŠISTIČKIH BORACA NOR-A I BRANITELJA DOMOVINSKOG RATA

 1. Ivan Jakovčić, predsjednik
 2. Vedrana Gregorović Hrvatin, članica
 3. Marinella Bašić, članica
 4. Renato Kalac, član