Kontakti

Službenički sud Istarske županije - Tribunale impiegatizio della Regione Istriana

Adresa: Dršćevka 3, 52 000 Pazin  
Tel: 052/351-667
Faks: 052/351-686
Predsjednica: Mirsada Budija, dipl.iur
E-mail: mirsada.budija@istra-istria.hr 

Članovi/ce Službeničkog suda:  

 1. Vesna Pavletić
 2. Sanja Černjul
 3. Nataša Guštin
 4. Iva Vitasović
 5. Katja Duras Pavlović
 6. Lena Macan Codacci
 7. Ester Duić
 8. Sanja Labinjan 
 9. Marko Ninković
 10. Ivana Moharić Major
 11. mr.sc. Doriana Šumberac Jelić
 12. Andrea Franković
 13. Jasmina Mandić