Obrazovanje, sport i tehnička kultura

Istarsko veleučilište - Università Istriana di scienze applicate(Opširnije)

Adresa Riva 4 i 6, Zagrebačka 30, Pula
Telefon 052/381-412
Fax -
E-mail dekanat@iv.hr
Web https://www.iv.hr/

Sportska zajednica Istarske županije(Opširnije)

Adresa Trg kralja Tomislava 7, Pula
Telefon 052/214-122
Fax 052/214-122
E-mail istra@sport.tcloud.hr
Web https://www.istra-sport.hr/

Zajednica tehničke kulture Istarske županije(Opširnije)

Adresa Frane Glavinića 1, Pula
Telefon 052/210-436
Fax 052/383-466
E-mail ztk-pula@inet.hr
Web http://www.ztkistra.hr/

Učenički dom Pula(Opširnije)

Adresa Epulonova 18, Pula
Telefon 052/540-531
Fax 052/540-531
E-mail ured@dom-ucenicki-pu.skole.hr
Web http://dom-ucenicki-pu.skole.hr/

Osnovna škola Divšići(Opširnije)

Adresa Divšići 5, Divšići
Telefon 052/580-432
Fax 052/580-405
E-mail ured@os-divsici.skole.hr
Web http://os-divsici.skole.hr/

Osnovna škola dr. Mate Demarina(Opširnije)

Adresa Munida 3, Medulin
Telefon 052/576-005
Fax 052/576-005
E-mail os-mate-demarina@pu.htnet.hr
Web http://os-mdemarina-medulin.skole.hr/

Osnovna škola Fažana(Opširnije)

Adresa Puljska cesta 9, Fažana
Telefon 052/521-011
Fax 052/521-011
E-mail ured@osnovna-skola-fazana.hr
Web http://os-fazana.skole.hr/

Osnovna škola Ivan Goran Kovačić - Ćepić(Opširnije)

Adresa Purgarija Čepić 1, Čepić
Telefon 052/867-723
Fax 052/867-723
E-mail ured@os-igkovacic-cepic.skole.hr
Web http://os-igkovacic-cepic.skole.hr/

Osnovna škola Ivana Batelića(Opširnije)

Adresa Ivana Batelića 1, Raša
Telefon 052/874-279
Fax 052/874-279
E-mail ured@os-ibatelica-rasa.skole.hr
Web http://os-ibatelica-rasa.skole.hr/

Osnovna škola Joakima Rakovca(Opširnije)

Adresa Gradski trg 1, Sveti Lovreč Pazenatički
Telefon 052/448-104
Fax 052/448-266
E-mail ured@os-joakima-rakovca-sclovrecpazenaticki.skole.hr
Web http://os-jrakovca-svlovrecpazenaticki.skole.hr/

Osnovna škola Jože Šurana(Opširnije)

Adresa Istarska 2, Višnjan
Telefon 052/449-106
Fax 052/449-106
E-mail visnjan@os-jsurana-visnjan.skole.hr
Web http://www.os-jsurana-visnjan.skole.hr/

Osnovna škola Jure Filipovića - Barban(Opširnije)

Adresa Barban 150, Barban
Telefon 052/567-537
Fax 052/567-537
E-mail ured@os-barban.skole.hr
Web http://os-barban.skole.hr/

Osnovna škola Juršići(Opširnije)

Adresa Juršići bb, Juršići
Telefon 052/579-054
Fax 052/579-054
E-mail ured@os-jursici.skole.hr
Web http://os-jursici.skole.hr/

Osnovna škola Marčana(Opširnije)

Adresa Marčana 166, Marčana
Telefon 052/571-310
Fax 052/571-310
E-mail ured@os-marcana.skole.hr
Web http://os-marcana.skole.hr/

Osnovna škola Mate Balote Buje(Opširnije)

Adresa Školski brijeg 2, Buje
Telefon 052/772-138, 052/772-009
Fax 052/772-138
E-mail os-mate.balote@skole.hr
Web http://os-mbalote-buje.skole.hr/

Osnovna škola Milana Šorga Oprtalj - Scuola elementare Milan Šorgo Portole(Opširnije)

Adresa Matka Laginje 25, Oprtalj
Telefon 052/644-010
Fax 052/644-040
E-mail ured@os-msorga-oprtalj.skole.hr
Web http://os-msorga-oprtalj.skole.hr/

Osnovna škola Petra Studenca(Opširnije)

Adresa Dvigradska 3, Kanfanar
Telefon 052/825-022, 052/824-024
Fax 052/825-022
E-mail ured@os-pstudenca-kanfanar.skole.hr
Web http://os-pstudenca-kanfanar.skole.hr/

Osnovna škola Rivarela(Opširnije)

Adresa Emonijska bb, Novigrad
Telefon 052/757-005
Fax 052/757-218
E-mail ured@os-rivarela-novigrad.skole.hr
Web http://os-rivarela-novigrad.skole.hr/

Osnovna škola Svetvinčenat(Opširnije)

Adresa Svetvinčenat bb, Svetvinčenat
Telefon 052/560-001
Fax 052/560-001
E-mail ured@os-svetvincenat.skole.hr
Web http://os-svetvincenat.skole.hr/

Osnovna škola Tar - Vabriga - Scuola elementare Torre - Abriga(Opširnije)

Adresa Istarska 21, Tar
Telefon 052/443-636
Fax 052/443-746
E-mail os-tar@pu.t-com.hr
Web http://os-tar.skole.hr/

Osnovna škola Vazmoslav Gržalja(Opširnije)

Adresa II. Istarske brigade 16, Buzet
Telefon 052/662-856
Fax 052/662-643
E-mail ured@os-vgrzalja-buzet.skole.hr
Web http://os-vgrzalja-buzet.skole.hr/

Osnovna škola Vitomir Širola Pajo(Opširnije)

Adresa Nedešćina 103, Nedešćina
Telefon 052/865-005
Fax 052/865-005
E-mail ured@os-vspajo-nedescina.skole.hr
Web http://os-vspajo-nedescina.skole.hr/

Osnovna škola Vladimir Gortan(Opširnije)

Adresa 9. Rujna 2, Žminj
Telefon 052/846-630
Fax 052/846-668
E-mail ured@os-vgortan-zminj.skole.hr
Web http://os-vgortan-zminj.skole.hr/

Osnovna škola Vladimira Nazora(Opširnije)

Adresa Potpićan, Potpićan
Telefon 052/867-425
Fax 052/867-425
E-mail ured@os-vnazora-potpican.skole.hr
Web http://os-vnazora-potpican.skole.hr/

Osnovna škola Vladimira Nazora(Opširnije)

Adresa Krnica 87, Krnica
Telefon 052/556-420
Fax 052/556-015
E-mail ured@os-vnazora-krnica.skole.hr
Web http://os-vnazora-krnica.skole.hr/

Osnovna škola Vladimira Nazora(Opširnije)

Adresa Rade Končara 72, Vrsar
Telefon 052/441-306
Fax 052/428-046
E-mail ured@os-vnazora-vrsar.skole.hr
Web http://os-vnazora-vrsar.skole.hr/

Osnovna škola Vodnjan - Scuola elementare Dignano(Opširnije)

Adresa Žuka 35, Vodnjan
Telefon 052/511-327
Fax 052/511-327
E-mail ured@os-vodnjan.skole.hr
Web http://os-vodnjan.skole.hr/

Talijanska osnovna škola - Scuola elementare Italiana(Opširnije)

Adresa Trg sv. Servula 2, Buje
Telefon 052/772-061
Fax 052/772-082
E-mail talijanska-os@pu.htnet.hr
Web http://os-talijanska-buje.skole.hr/

Talijanska osnovna škola - Scuola elementare Italiana(Opširnije)

Adresa Emonijska bb, Novigrad
Telefon 052/757-007
Fax 052/757-007
E-mail ured@os-talijanska-novigrad.skole.hr
Web http://os-talijanska-novigrad.skole.hr/

Ekonomska škola Pula(Opširnije)

Adresa Kovačićeva 3, Pula
Telefon 052/222-761
Fax 052/222-761
E-mail ekonomska-skola-pula@pu.t-com.hr
Web http://ss-ekonomska-pu.skole.hr/

Gimnazija i strukovna škola Jurja Dobrile(Opširnije)

Adresa Šetalište pazinske gimnazije 11, Pazin
Telefon 052/624-017
Fax 052/624-226
E-mail gssjd@gssjd.hr
Web http://www.gssjd.hr/

Gimnazija Pula(Opširnije)

Adresa Trierska 8, Pula
Telefon 052/212-144
Fax 052/212-258
E-mail gimnazija@gimnazija-pula.skole.hr
Web http://gimnazija-pula.skole.hr/

Glazbena škola Ivana Matetića-Ronjgova(Opširnije)

Adresa Mletačka 3, Pula
Telefon 052/543-915
Fax 052/542-187
E-mail glazbena@imr.hr
Web http://www.imr.hr/cms/

Gospodarska škola(Opširnije)

Adresa Školski brijeg 1, Buje
Telefon 052/772-077
Fax 052/720-337
E-mail skola@ss-gospodarska-buje.skole.hr
Web http://ss-gospodarska-buje.skole.hr/

Industrijsko-obrtnička škola(Opširnije)

Adresa Rizzijeva 40, Pula
Telefon 052/216-121
Fax 052/216-124
E-mail ios.pula@skole.hr
Web http://ss-ios-pu.skole.hr/

Medicinska škola Pula(Opširnije)

Adresa Rižanske skupštine 2, Pula
Telefon 052/543-144
Fax 052/543-144
E-mail info@medicinskaskolapula.hr
Web http://ss-medicinska-pu.skole.hr/

Škola primijenjenih umjetnosti i dizajna(Opširnije)

Adresa Radićeva 19, Pula
Telefon 052/223-377
Fax 052/223-377
E-mail ured@@ss-primijenjenihumjetnostiidizajna-pu.skole.hr
Web http://ss-primijenjenihumjetnostiidizajna-pu.skole.hr/

Škola za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu(Opširnije)

Adresa Kandlerova 48, Pula
Telefon 052/218-787
Fax 052/218-796
E-mail tajnistvo@ss-tur-ugo-trg-pu.skole.hr
Web http://www.lipa-pu.hr/

Srednja škola Buzet(Opširnije)

Adresa Antona Cerovca-Tonića 7, Buzet
Telefon 052/662-764
Fax 052/662-056
E-mail ss-buzet@ri.t-com.hr
Web http://www.ss-buzet.skole.hr/

Srednja škola Mate Balote(Opširnije)

Adresa Karla Huguesa 6, Poreč
Telefon 052/431-055
Fax 052/431-246
E-mail ss-mbalote@ss-mbalote-porec.skole.hr
Web http://www.ss-mbalote-porec.skole.hr/

Srednja škola Mate Blažine(Opširnije)

Adresa Rudarska 4, Labin
Telefon 052/856-277
Fax 052/855-329
E-mail ssmb@ss-mblazine-labin.skole.hr
Web http://www.ssmb.hr/

Srednja škola Vladimir Gortan(Opširnije)

Adresa Školski brijeg 1, Buje
Telefon 052/772-113
Fax 052/772-113
E-mail ured@ss-vgortan-buje.skole.hr
Web http://ss-vgortan-buje.skole.hr/

Srednja škola Zvane Črnje(Opširnije)

Adresa Carduccijeva 16, Rovinj
Telefon 052/830-154
Fax 052/830-154
E-mail ured@ss-zcrnje-rovinj.skole.hr
Web http://ss-zcrnje-rovinj.skole.hr/

Strukovna škola Eugena Kumičića Rovinj - Scuola di formazione professionale Eugen Kumičić Rovigno(Opširnije)

Adresa Carduccijeva 13, Rovinj
Telefon 052/813-047
Fax 052/818-042
E-mail ssek@pu.t-com.hr
Web http://ss-strukovna-ekumicica-rovinj.skole.hr/

Strukovna škola Pula(Opširnije)

Adresa Zagrebačka 22, Pula
Telefon 052/215-516
Fax 052/215-517
E-mail strukovnaskolapula@sspula.hr
Web http://ss-strukovna-pu.skole.hr/

Talijanska srednja škola - Scuola media superiore italiana " Leonardo da Vinci"(Opširnije)

Adresa Školski brijeg 1, Buje
Telefon 052/772-233
Fax 052/772-429
E-mail sssms@pu.t-com.hr
Web http://ss-leonardodavinci-buje.skole.hr/

Talijanska srednja škola Dante Alighieri - Scuola media superiore Dante Alighieri(Opširnije)

Adresa Santoriova 3, Pula
Telefon 052/385-091
Fax 052/385-098
E-mail dante@ss-dante-pula.skole.hr
Web http://www.ss-dante-pula.skole.hr/

Talijanska srednja škola Rovinj - Scuola media superiore italiana Rovigno(Opširnije)

Adresa Giosue Ccarducci 16, Rovinj
Telefon 052/813-277
Fax 052/840-985
E-mail smsir@pu.t-com.hr
Web http://www.ss-talijanska-rovinj.skole.hr/

Tehnička škola Pula(Opširnije)

Adresa Jurja Cvečića 7, Pula
Telefon 052/218-461
Fax 052/218-560
E-mail ured@ss-tehnicka-pu.skole.hr
Web http://ss-tehnicka-pu.skole.hr/

Turističko - ugostiteljska škola Antona Štifanića(Opširnije)

Adresa Prvomajska 6, Poreč
Telefon 052/431-280
Fax 052/431-051
E-mail ured@ss-astifanica-porec.skole.hr
Web http://www.ss-astifanica-porec.skole.hr/
  • 1

Prikazani rezultati 1-50 od ukupno 50