Kontakti

Slavica Benčić Kirac

Pročelnica
Adresa Pula
Telefon 052/352-166
E-mail slavica.bencic-kirac@istra-istria.hr

Davor Debeljuh

Pomoćnik pročelnika - unutarnji revizor
Adresa Pula
Telefon 052/352-163
E-mail davor.debeljuh@istra-istria.hr