Kontakti

dr.sc. Mirko Radolović

Pročelnik
Adresa Pula, Flanatička 29
Telefon 052/352-190
Fax 052/352-191
E-mail mirko.radolovic@istra-istria.hr

Jasna Ukota Damijanić

Stručna suradnica za opće poslove
Adresa Pula, Flanatička 29
Telefon 052/352-190
Fax 052/352-191
E-mail jasna.ukota@istra-istria.hr