Županijski savjet za sigurnost prometa na cestama

Župan Istarske županije Ivan Jakovčić, je 17. lipnja 2011. godine, na prijedlog Upravnog odjela za održivi razvoj, donio Odluku o osnivanju Županijskog savjeta za sigurnost prometa na cestama Istarske županije.
 
Savjet je osnovan radi promicanja i usklađivanja preventivnih aktivnosti za optimalnu sigurnost u prometu i razvijanja solidarnosti, humanih i etičkih odnosa i prometne kulture sudionika u prometu na cestama Istarske županije.

Savjet u suradnji s nadležnim tijelima brine :

  • o unapređenju prometnog odgoja i osposobljavanja mladih za sudjelovanje u prometu, u tom smislu u suradnji sa prometnom policijom i ostalim relevantnim subjektima, predlaže potiče i organizira odgojno-obrazovne programe edukacije djece, mladeži i roditelja počevši od predškolskih  ustanova,
  • o unapređenju promotivne i informativne aktivnosti prema sudionicima u prometu,
  • o poticanju razvoja službe pomoći i informiranja na cestama,
  • o preventivnim aktivnostima na cestama i cestovnim vozilima,
  • o poticanju razvoja službe hitne medicinske pomoći na cestama i zaštiti zdravlja i života drugih osoba osobito djece, invalida te starih i nemoćnih osoba,
  • o suradnji s  istim ili sličnim tijelima u zemlji i inozemstvu,
  • o drugim poslovima i aktivnostima od značaja za sigurnost prometa.

Županijski savjet godišnje održava  dvije do četiri sjednice (prema potrebi) na kojima se donose godišnji i srednjoročni Programi rada, razmatraju predložene mjere, izviješća, doneseni zaključci i njihova  realizacija.
Rad Županijskog savjeta je javan, te se sjednice u pravilu održavaju uz nazočnost predstavnika tiska i elektronskih medija.